Rydułtowy: PWSZ w Rydułtowach

5
85
01_pwsz_foto1.jpg

Niektóre samorządy terytorialne biorą sobie bardzo do serca postulat współpracy z sektorem nauki. Tak jest również w przypadku Rydułtów, gdzie tamtejszy ratusz zdecydował się na zacieśnienie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Współpraca ta nie jest bynajmniej owocem podporządkowania się obowiązującemu trendowi. Studenci z „pewueszetki” już od dawna brali udział w pracach, mających na celu np. stworzenie efektywnej i efektownej wizji zagospodarowania hałdy „Charlotta”. Tym niemniej jednak nawiązanie formalnej współpracy pomiędzy gminą a uczelnią należy uznać za spory przełom. Współpraca ma obracać się wokół spraw związanych przede wszystkim z zagospodarowaniem przestrzennym, a fortpocztą uczelni mają być studenci architektury. Pierwszym obszarem, na którym skoncentrują swoje umiejętności i wiedzę słuchacze raciborskiej alma mater, ma być okolica stawu o nazwie "Machnikowiec”. Jest to miejsce, które niegdyś stanowiło dla mieszkańców często odwiedzany zakątek miasta. Jednak czas i przemiany społeczno-ekonomiczne wycisnęły na nim swoje piętno. Obecnie miejsce to jest wykorzystywane sporadycznie, np. przy organizacji imprez sportowych (Grand Prix MTB Euroregionu Silesia). Dzisiaj funkcje tego miejsca wymagają daleko idącego przemyślenia. Władze Rydułtów chcą, aby prace rewitalizacji "Machnikowca" odbył się w sposób możliwie jak najbardziej profesjonalny, ale także oryginalny. Samorządowcy z tego tytułu dają carte blanche studentom, licząc na ich kreatywność i wyobraźnię w tworzeniu projektu przyszłości okolic popularnego stawu. Jednocześnie żywiołową pomysłowość ma okiełznać kadra PWSZ, która zapewni równocześnie całemu przedsięwzięciu swoją wiedzę, doświadczenie i szerokie, analityczne spojrzenie na całą sprawę. Ceremonia podpisania umowy miała miejsce w rydułtowskim ratuszu. Ze strony urzędu swój podpis pod dokumentem złożyła burmistrz Kornelia Newy, natomiast raciborską uczelnię reprezentowała rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli m.in. dr Paweł Struzik – prorektor ds. dydaktyki i studentów, kanclerz Cezary Żaczek i dr inż. arch. zastępca dyrektora Instytutu Techniki i Architektury. Zarówno uczelnia, jak i samorząd Rydułtów liczą na poszerzenie współpracy.

Leszek Iwulski

Fot. UM Rydułtowy