Termin zgłaszania propozycji do Leksykonu wydłużony

2
894
ksiażka.jpg

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. planuje wydanie w przyszłym roku publikacji, w przygotowaniu której mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Każdy bowiem może przesłać swoje propozycje opisów sylwetek zasłużonych postaci pochodzących z powiatu. Pierwotny termin zakończenia naboru biogramów ustalono na koniec września. W związku jednak z licznymi prośbami mieszkańców, którzy aktualnie pracują nad swoimi propozycjami do leksykonu, postanowiono termin ten wydłużyć do końca roku.

 

Leksykon wybitnych postaci Powiatu Wodzisławskiego stanowić będzie alfabetyczny zbiór biogramów, życiorysów, sylwetek wybitnych (nieżyjących) postaci wywodzących się z powiatu wodzisławskiego, które w znaczący sposób wpłynęły na jego życie kulturalne, społeczne i gospodarcze, np. działaczy społecznych, ludzi kultury, artystów, naukowców, osób duchownych, bohaterów wojennych, itd.

 

Głównym założeniem jest, aby w pracy nad publikacją uczestniczyli mieszkańcy oraz miłośnicy historii ziemi wodzisławskiego. Przygotowane biogramy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Leksykon wybitnych postaci Powiatu Wodzisławskiego” w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania biogramów znajdują się w regulaminie POBIERZ (PDF, 442 KB)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać również w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim pod nr tel. 32 412 09 62 lub 32 412 09 61.

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji!

 

Formularz zgłoszeniowy (osoba pełnoletnia) – POBIERZ/doc.27 KB
Formularz zgłoszeniowy (osoba niepełnoletnia) – POBIERZ/doc. 28 KB