Kaplica zamkowa odzyskuje swój dawny blask

1
128
kaplica_zamkowa_odzyskuje_swoj_dawny_blask_1_1692015_r_1442413030.jpg

W kaplicy położono już nowe tynki, oczyszczono kamieniarkę, a wkrótce podświetlone mają zostać wybrane detale architektoniczne.

 

Remont kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu powoli zbliża się do końca… „Śląska Sainte-Chapelle” odzyskuje swój dawny blask. Położono już nowe tynki, oczyszczono kamieniarkę a dawne sedilia kanonickie zachwycają urodą. Detale architektoniczne, zwłaszcza gotyckie fragmenty kaplicy będą już wkrótce podświetlone. Pozostały do wykonania posadzka kaplicy i kanał ekspozycyjny przy jej wschodniej ścianie. Jednak już teraz jest pięknie i kolorowo. – Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, by zobaczyć jak na chwilę obecną prezentuje się kaplica zamkowa – zachęca Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
 

Kaplica posiadała dwukondygnacyjny układ. Górny poziom służył celom liturgicznym. Znajduje się tutaj neogotycki, murowany chór muzyczny, który wspierają dwie kolumny. Dolny poziom był albo oratorium grobowym Przemysła i jego rodziny, albo miejscem przechowywania świętych relikwii, pełnił rolę sanktuarium. Pierwszy cel wydaje się mało prawdopodobny, gdyż po śmierci Przemysł raciborski został pochowany w klasztorze dominikanów w Raciborzu. Krypta pod kaplicą posiada sklepienie kolebkowo-żebrowe pochodzące z 2 połowy XVII wieku wsparte na dwóch filarach oraz na kielichowych wspornikach umiejscowionych w ścianach obwodowych. W zachodniej części znajduje się kruchta.

Na zewnątrz budynku w narożach wschodnich, a także przy przęśle zachodnim znajdują się szkarpy trójuskokowe. Kaplica posiada trójkątne szczyty. Fasada zachodnia obiektu jest neogotycka, posiada portal i szczyt, który przechodzi w wieżyczkę zwieńczoną iglicą. Kaplica zamkowa od połowy XIX wieku, ze względu na swój wysoki poziom artystyczny, nazywana jest perłą  górnośląskiego gotyku. Budowla nazywana jest również śląską Sainte-Chapelle [za www.wikipedia.pl].
 

/p/

fot. Zamek Piastowski w Raciborzu