KĘDZIERZYN-KOŹLE : Zasłużone awanse i wyróżnienia dla pedagogów

1
247
mianowania nauczycieli.jpeg

Mimo niżu demograficznego szkołom ponadgimnazjalnym, nadzorowanym przez władze powiatu, udaje się przyciągnąć coraz większą liczbę uczniów. – To efekt atrakcyjnej promocji placówek oraz nowych kierunków nauczania, ocenia Adam Lecybil, rzecznik starostwa. O taki poziom, mimo wielu trudności dbają nauczyciele i dyrektorzy. – Przez lata obserwuję sytuację w oświacie i trzeba powiedzieć, że dyrektor ma coraz trudniej, kiedyś to były prace remontowe w trakcie wakacji, a teraz do nich doszła jeszcze biurokracja, która tak zaatakowała oświatę, podobnie jak inne dziedziny, że oprócz pracy nadzorczej jest też sporo przeróżnej dokumentacji, i to może przytłaczać – zaznaczył wicestarosta Józef Gisman. W fotelach dyrektorskich zasiądą: Katarzyna Arciszewska-Stępień, która pokieruje II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu i Justyna Lubieniecka, nowa szefowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z kolei nowymi nauczycielami mianowanymi są odtąd: Danuta Treffon z Zespółu Szkół nr 1, Rafał Wala z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Alina Bielak-Makuch z Zespółu Szkół Specjalnych, Robert Warzecha z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz Izabela Dombek z Zespółu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Akty dla nauczycieli dyplomowanych odebrali: Remigiusz Nawrot – Zespół Szkół Specjalnych. Anna Lipniacka z Zespółu Szkół Specjalnych, Aneta Nawizowska z Zespółu Szkół nr 1, Beata Kot z Zespółu Szkół nr 3, Bernard Baron z Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Waldemar Wczasek, Elżbieta Żarska, Tomasz Sitnik, Arkadiusz Pietrzak, Michał Domeredzki i Krzysztof Kaczmar z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Z kolei adresatką wyróżnienia i podziękowań za wieloletnią pracę pedagoga została Agnieszka Kossakowska – dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, która od 20 lat pracuje w kozielskiej placówce, a od trzech lat zasiada na stanowisku tamtejszego dyrektora. – Wszystkim bardzo dziękuję za pracę wykonaną w poprzednim roku szkolnym, ponieważ ta praca z młodzieżą staje się z każdym miesiącem trudniejsza, życzę kolejnych sukcesów – mówiła starosta Małgorzata Tudaj i dodała, że powiat planuje już kolejne inwestycje w placówkach oświatowych. W tym roku szkolnym powiat zapowiedział zwiększenie nacisku na pomoc uczniom najsłabszym, mającym duże trudności z opanowaniem treści z podstawy programowej. – Nauczyciele zwrócą szczególną uwagę na umiejętności mające wpływ na wyniki z egzaminów zawodowych oraz maturalnych, położą nacisk na jakość nauczania, zmieni się też forma zajęć z wychowania fizycznego, które mają być atrakcyjniejsze. Nadchodzący rok szkolny będzie Rokiem Otwartej Szkoły – zapowiedziała Aurelia Stępień, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty. Szkoły zintensyfikują również pracę z uczniem zdolnym i rozszerzą ofertę pomocy dla podopiecznych mających problemy z nauką, szczególnie matematyki. To tylko niektóre z zadań, jakie postawiono w tym roku przed pracownikami w placówkach ponadgimnazjalnych.

 

Katarzyna Solorz