Szpital on-line. Koniec z kolejkami do lekarza w Wodzisławiu

3
23
klawiatura.jpg

Konsorcjum firm Wasko S.A. i Infolider zostały wybrane przez starostwo w Wodzisławiu na wykonawców informatyzacji szpitala w Wodzisławiu i w Rydułtowach. Projekt ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania szpitali i dostosowanie jej do wymogów reżimu Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie stabilnego i wydajnego kanału komunikacyjnego pomiędzy wszystkimi jednostkami (zarówno tymi medycznymi i tymi administracyjnymi) działającymi w ramach Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Według starostwa nowy system zapewni: – dostęp do nowych aplikacji oraz uzupełni niedobór sprzętowy, co gwarantuje uruchomienie pełnego przepływu danych administracyjnych i medycznych ważnych w procesie zarządzania jednostką oraz w pracy z pacjentem.

 

Rzecznik starostwa Wojciech Raczkowski jest zdania, że: – olbrzymią zaletą nowego systemu będzie maksymalne przybliżenie służby zdrowia zwykłemu obywatelowi. System rejestracji on line ma za zadanie wyeliminować sytuację, w której pacjenci czekają na swojego lekarza w poczekalniach. Ponadto dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpi większe spersonalizowanie systemu opieki zdrowotnego, bo będzie można rejestrować się u konkretnego medyka. Informatyzacja szpitali radykalnie zwiększa liczbę usług świadczonych za pomocą sieci internetowej. W praktyce oznacza to pojawienie się 9 aplikacji, które mają za zadanie ułatwić życie potencjalnemu pacjentowi z powiatu wodzisławskiego. Wśród aplikacji znajdą się takie rozwiązania jak: : Ruch Chorych, Zlecenia, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Pracownia, Rejestracja, Gabinet, Zakażenia Szpitalne, Blok Operacyjny, Rehabilitacja, czy Punkt Pobrań. Proces informatyzacji szpitali ma potrwać do 30 września. Kierownik Działu Zamówień Publicznych Bożena Gil podała, że konsorcjum zainkasuje za swoją pracę prawie 2,6 miliona zł. Inwestycja jest w 85 procentach finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. O dofinansowanie procesu informatyzacji szpitali starano się już od 2012r. Informatyzacja szpitali nie jest jedyną inwestycją, jaką przeprowadza szpital w swoich lecznicach. W wodzisławskiej placówce prowadzone były ponadto prace związane z termomodernizacją tego obiektu. W ramach kompleksowego remontu wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany i zainstalowano kolektory słoneczne. Środki na ten cel również pochodzą z Unii Europejskiej.

 

/publ.d/