Powiat wodzisławski gra na rozwój

97
130
skatuła.jpg

Starostwo powiatowe w Wodzisławiu powołało Komitet Konsultacyjny ds. współpracy lokalnej. Jego celem jest wypracowanie, monitorowanie i wdrażanie pomysłów, których celem jest usprawnienie obsługi inwestorów w jednostkach samorządowych na terenie powiatu. Komitet ma ponadto wypracować rozwiązania promujące potencjał inwestycyjny regionu. W skład komitetu wchodzi 14 osób – samorządowców z powiatu (starosta Tadeusz Skatuła, wicestarosta Leszek Bizoń i Donata Malińska Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu) oraz gmin: Wodzisław Śląski (Marcin Sieniawski Kierownik Biura Strategii i Promocji), Pszów (zastępca burmistrza Marek Hawel), Radlin (Katarzyna Macha kierownik Wydziału Rozwoju), Mszana Jacek Wnuk – doradca wójta ds. rozwoju gospodarczego), Godów (Kamil Gąsior -podinspektor Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych), Gorzyce (Bożena Amalio – Nowak – kierownik Referatu Strategii i funduszy Zewnętrznych) i Lubomia (Rudolf Kozub – zastępca kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa). Ponadto członkami komitetu zostali: prezes wodzisławskiej Izby Gospodarczej Krzysztof Dybiec, prezes zarządu Forum Firm Miasta Radlin Bronisław Kostaniuk, Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Jerzy Waltar oraz Prezes Zarządu Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Krzysztof Kisiel. Komitet ma wypracować rozwiązania, które wpisują się  założenia strategiczne rozwoju powiatu. Wśród rozlicznych celów strategii położono duży nacisk na zadania promocyjne. Komitet postuluje m.in. promocję terenów inwestycyjnych np. poprzez publikację na stronach internetowych gmin zdjęć terenów inwestycyjnych z lotu ptaka i promocję nowych kierunków kształcenia. Dla członków zespołu szczególnie ważne jest stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju biznesu. W tym celu mają komitet chce, aby sformułowano propozycje dotyczące wypracowania przez gminy ujednoliconych warunków udostępnienia inwestorom terenów inwestycyjnych i rozwijano partnerską współpracę z instytucjami otoczenia biznesu oraz samorządami, szczególnie w zakresie doradztwa i konsultacji. Dla członków komitetu ważnym elementem rozwoju regionu jest także poprawa warunków ekologicznych, zwłaszcza związanych z zagadnieniem zwalczania niskiej emisji. W tym celu zdaniem członków komitetu należy promować nowoczesne technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. Ponadto komitet chciałby, aby w ramach rozwoju powiatu wypracowano rozwiązania zapewniające nowoczesną i sprawną komunikację, wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców (także w zakresie zabezpieczenia przed skutkami klęsk żywiołowych), aktywny sposób spędzania wolnego czasu (np. dzięki rozbudowie sieci ścieżek rowerowych), czy wspierania działań obejmujących opiekę nad osobami starszymi. Powołanie komitetu to nie jedyne działania, jakie podejmuje w zakresie strategicznego myślenia o rozwoju regionu, jakie podejmuje powiat. W starostwie bowiem powstał zespół ds. obsługi inwestora. W jego skład weszli: Agata Kocur (Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami), Alicja Wieczorek (zastępca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno – budowlanej) oraz Dorota Podeszwa (Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Leszek Iwulski