Interwencja w sprawie ul. Pszowskiej

183
33
pszowska.jpg

Niestety, często bywa tak, że drogi pozostają w opłakanym stanie, gdyż nie są priorytetem dla ZDW. Jednak wszystko zależy również od determinacji władz miejskich, które zgłaszają ZDW potrzebę interwencji na drodze wojewódzkiej. Tak właśnie zrobił zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego Dariusz Szymczak, który wystosował do ZDW pismo, w którym wymienia najpotrzebniejsze, bieżące remonty. Szczególny nacisk został położony na ulicę Pszowska, ponieważ jej nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Najbardziej widoczne to jest przy prawoskręcie z ul. Pszowskiej w ul. Bogumińską (znaczne koleiny, o głębokości stwarzającej zagrożenie zawieszenia się pojazdów) jak również na przejściu dla pieszych w ul. Pszowskiej poniżej i powyżej skrzyżowania z ul. Bogumińską (nierówności stwarzające zagrożenie dla pieszych). I to właśnie o bieżący remont tych elementów w ciągu Pszowskiej apelował Dariusz Szymczak, uzasadniając to nie tylko fatalnym stanem drogi, ale również stwarzaniem zagrożenia dla użytkowników dróg wojewódzkich.
 

-Wymienione powyżej usterki nie wyczerpują potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników przy drogach wojewódzkich. W zw. z tym zwracam się o dokonanie bieżącego przeglądu dróg wojewódzkich na terenie miasta z punktu widzenia niezbędnych potrzeb w zakresie poprawy nawierzchni jezdni i chodników, stanu oznakowania oraz stanu zieleni przydrożnej – to kolejny wniosek zastępcy prezydenta Dariusza Szymczaka.

 
Warto dodać również, że wodzisławski magistrat już wielokrotnie zgłaszał potrzeby w zakresie kompleksowych remontów dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego jak również ich utrzymania bieżącego.

 

/publ.d/