Bezpłatne badania w ramach NFZ

46
30
badania.jpg

W ramach profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych ( w tym POCHP) oraz gruźlicy dostępne są badanie finansowane ze środków NFZ.

 

Szereg badań dostępnych jest bezpłatnie ( w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) podstawowe badania w zakresie chorób układu krążenia oraz gruźlicy, można wykonać w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Badania układu krążenia można wykonać w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

 

Program profilaktyki gruźlicy

Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym, lub osób które maja trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby. Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby skorzystać z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia i gruźlicy wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.Program profilaktyki chorób odtytoniowych – w tym program POCHP tj. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( lub przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc) – etap podstawowy i specjalistyczny. Program realizowany jest w oparciu o dwa etapy podstawowy i specjalistyczny. Etap podstawowy skierowany jest do osób ubezpieczonych w NFZ powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 3 lat, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc) oraz etap specjalistyczny, w którym mogą brać udział wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ uzależnionione od palenia tytoniu skierowane z etapu podstawowego lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.Szczegółowe informacje dotyczące programów profilaktycznych znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

/publ.d/