Wodzisław: Konsultacje w sprawie oświaty

4
26
edukacja.jpg

Konsultacje dotyczące projektu Strategi Rozwoju Oświaty odbędą się w UM w Wodzisławiu.

 

Urząd Miasta Wodzisław zaprasza mieszkańców miasta Wodzisław Śląski oraz organizacje działające na rzecz oświaty do konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”

Opracowana strategia będzie określać lokalne priorytety oświatowe i preferowane sposoby ich realizacji, które w chwili uzyskania akceptacji staną się podstawą do realizacji wskazanych działań.

 

Termin konsultacji:

– rozpoczęcie otwartych konsultacji – 1 lipca 2015 roku,

– zakończenie otwartych konsultacji – 27 lipca 2015 roku.

 

Wszelkie uwagi i propozycje do niniejszego dokumentu należy składać w formie pisemnej ze wskazaniem obecnego zapisu w projekcie, proponowanego zapisu wraz z uzasadnieniem. Pismo powinno zawierać dane personalne i kontaktowe podmiotu lub osoby składającej propozycję lub uwagę do dokumentu.

 

Wszelkie uwagi i propozycje proszę przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: [email protected] lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Wydział Edukacji

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

 

Z projektem można zapoznać się tutaj >>Strategia oświatowa – projekt

 

/publ.d/