Wodzisław: Mobilny Punkt Informacyjny

6
22
mobilnypunktfunduszeslid.jpg

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają 29 czerwca br. do skorzystania z bezpłatnej informacji o funduszach europejskich w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W trakcie dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można dowiedzieć się czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację oraz które instytucje są odpowiedzialne za poszczególne nabory wniosków.
Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. Konsultacje będą udzielane 29 czerwca 2015 r. w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu przy ul. Pszowskiej 92 (sala nr 22, II piętro), w godzinach 10.00-13.00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
44–200 Rybnik
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32
[email protected]
 
Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl

 

/publ.d/