Gorzyce: Gmina gospodaruje gruntami

4
64
pole.jpg

Gmina Gorzyce robi użytek ze swoich gruntów. Na tablicy ogłoszeń wiszą dwie informacje o możliwości dzierżawy.

 

Urząd gminy by wyłonić chętnych oferentów ogłosił dwa przetargi. Pierwszy z nich – rozpisany 9 czerwca dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach Olza oraz Bełsznica. W przypadku dzierżawy nieruchomości w Olzie chodzi o dwie działki. Jedna z nich położona jest w rejonie ulicy Kolejowej i Dworcowej. Ma ona 2,3 ha i jest na stale zalana wodą. Przeznaczona jest na cele rolne. Drugi z gruntów to część z działki o powierzchni 0,67 ha. Jego przeznaczenie to ogródki przydomowe. Pozostałe dwie działki ujęte w tym przetargu leżą w Bełsznicy i zlokalizowane są w rejonie oczyszczalni ścieków. Pierwsza z nich ma powierzchnię 0,67 ha. Druga jest wielkości 1,51 ha. Obie nieruchomości przeznaczone są na cele rolne. Ponadto gmina wystawia na sprzedaż cztery działki. Dwie z nich zlokalizowane są w Czyżowicach. Pozostałe grunty położone są w Bluszczowie oraz w Turzy. Pierwsza z czyżowickich działek ma powierzchnię 0,14 ha. Cena wywoławcza, na którą zdecydowała się gmina wynosi prawie 56 tys. zł brutto. W planie zagospodarowania przestrzennego została ujęta jako nieruchomość przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Druga działka ma powierzchnię prawie pół hektara. Jej cenę wywoławczą określono na poziomie 137 tys. zł. Jest to działka nieuzbrojona. Grunt położony jest przy ul. Polnej. W miejscowych dokumentach przeznaczono go przede wszystkim pod zabudowę jednorodzinną. Działka w Turzy ma powierzchnię 0,125 ha i jest zabudowana budynkiem wolnostojącym. Jej cena wywoławcza wynosi 221 tys. zł Nieruchomość w Bluszczowie zlokalizowana jest przy ul. Sosnowej. Ma powierzchnię 0.39 ha. Cena wywoławcza, którą życzy sobie gmina wynosi 67,5 tys. zł.

 

/l/