Wodzisław: 6 mln zł na remonty dróg w powiecie

1
27
droga_wodzislaw.jpg

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim planuje przeznaczyć w tym roku 6 mln zł na remont dróg. Inwestycje mają zostać zrealizowane przy udziale finansowym wszystkich gmin powiatu.

Każdego roku remonty dróg przeprowadzane są ze wsparciem finansowym gmin powiatu. Wsparcie dotyczy głównie tych inwestycji, gdzie oprócz remontu infrastruktury drogowej przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej. Udział w kosztach każdorazowo uzgadniany jest z poszczególnymi włodarzami gmin.

Plany remontowe Powiatowego Zarządu Dróg w tym roku prezentują się następująco:

Godów

Przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie (od A1 do ul. Jana Pawła II)

Gorzyce

Budowa chodnika wraz z odwonieniem przy ul. Piaskowej w Gorzycach
Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. i ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach

Mszana

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Skrzyszowskiej w Mszanie
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Gogołowej"
Przebudowa odwodnienia w ciągu ul. Centralnej w Połomi

Marklowice

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiosny Ludów

Rydułtowy

Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwonieniem w ciągu ul. Bohaterów Warszawy"
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Plebiscytowej"
Opracowanie organizacji ruchu oraz zabudowa wideodetekcji na skrzyżowaniu ul. Bema, Plebiscytowa, Traugutta
Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta

Wodzisław Śląski

Przebudowa drogi powiatowej nr 5002 S (ul. Chrobrego od ronda do DK 78)

Lubomia

Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w Syryni
Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Bukowie
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Powstańców w Syryni

Pszów

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta
Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"

Radlin

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chrobrego Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rymera
Opracowanie dokumentacji projektowej "Koncepcja organizacji ruchu w centrum Radlina (ul. Rogozina, ul. Hallera, ul. Korfantego i ul. Rymera)
Przebudowa chodnika przy ul. Korfantego wraz z przesunięciem przejścia dla pieszych
Przebudowa chodnika przy ul. Hallera Przebudowa chodnika przy ul. Rogozina
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie"
Przebudowa chodnika przy ul. Sokolskiej
Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Rydułtowskiej

 

/publ.d/