Wodzisław, Rydułtowy: Czy nastąpi połączenie oddziałów?

0
25

W ubiegły czwartek odbyło się drugie spotkanie zespołu roboczego, który ma za zadanie wypracować opinie w sprawie planu naprawczego  dla szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach. Tym razem członkowie zespołu wzięli „pod lupę” oddziały pediatryczne.

Z początkiem roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego powołał członków zespołu roboczego, który ma ocenić program naprawczy szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach. Zespół 25 osób z wicestarostą Leszkiem Bizoniem na czele postała w odpowiedzi na apel radnych z Rydułtów.

W planie reorganizacji założono możliwość połączenia oddziałów pediatrycznych, urazowo-ortopedycznych, ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych w celu optymalizacji kosztów zakładu. Połączenie miałoby się odbyć z zachowaniem obecnego personelu i dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Mimo tego, plany połączenia oddziałów budzą  negatywne nastroje społeczne.

Podczas czwartkowego spotkania członkowie zespołu pochylili się nad propozycją połączenia oddziałów pediatrycznych ze zlokalizowaniem oddziału w Rydułtowach. W spotkaniu uczestniczyli również ordynatorzy obu oddziałów ora dyrekcja szpitala. Szczegółowo zostało omówione funkcjonowanie oddziałów pod kątem kontraktu z NFZ jego wymogów formalnych, procedur i generowanych kosztów.

W ocenie brano pod uwagę m.in. stopień wykorzystania bazy łóżkowej. Po analizie wykazano, że oddział pediatryczny w Wodzisławiu dysponuje 17 łóżkami, wykorzystując 62%, natomiast oddział w Rydułtowach ma do dyspozycji pacjentów 52 łóżka i wykorzystuje 52%.

Niewykorzystane łóżka generują koszty, ale to nie jedyne powody, którymi kieruje się dyrekcja. Opiniujący biorą pod uwagę również zmiany zachodzące w strukturze demograficznej. Jak wynika z prognoz GUS-u dla Wodzisławia Śląskiego ilość osób w wieku od 0 do 14 będzie systematycznie maleć.

Zaproponowany przez dyrekcję program naprawczy ma zostać poddany dodatkowej analizie eksperckiej. Członkowie zespołu również mają możliwość składania propozycji, które pozwolą poprawić sytuację finansową placówki.

Zarówno opinia ekspertów, jak i propozycje członków zespołu naprawczego posłuży przy podjęciu decyzji odnośnie ewentualnych zmian w funkcjonowaniu szpitali.
 

 

/d/