Problemy z uchwałą

4
28
uchwala-01.jpg

Uchwała rady miasta o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania nie miała wymaganej opinii starostwa. Efekt – trzeba ją głosować na nowo.

 

Na konferencji prasowej w marcu Mieczysław Kieca zarysował nową koncepcję funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Wodzisławiu Śląskim. Zmiany generalnie sprowadziły się do rozszerzenia strefy płatnego parkowania właściwie do całego centrum miasta, poszerzenia tzw. strefy „czerwonej (to znaczy tych parkingów, gdzie za postój trzeba płacić więcej) oraz wydłużenia funkcjonowania strefy do godziny 17.00. Urząd motywował swoje decyzje chęcią rozładowania miejsc parkingowych w mieście, bo tych jest w Wodzisławiu jak na lekarstwo. Tymczasem okazuje się, że wodzisławianie będą mogli skorzystać trochę dłużej z opcji tańszego parkowania. Powodem tych „wakacji od płacenia” za parkowanie jest fakt, że uchwała, którą Rada Miasta Wodzisław Śląski wprowadziła zmiany, obciążona jest dużymi błędami natury formalnej. Aby wprowadzić zmiany w tym zakresie prezydent miasta, powinien przed podjęciem uchwały dostarczyć radnym opinię instytucji, która odpowiada za organizację ruchu na danym terenie. Stanowi o tym przepis artykułu 13 ustawy o drogach publicznych, która wprowadza możliwość zastosowania instrumentu, jakim jest strefa płatnego parkowania. W tym przypadku odpowiedzialna za to jest odpowiednia komórka w starostwie powiatowym w Wodzisławiu. Niestety pismo w kwestii wydania opinii w tej sprawie wpłynęło do starostwa dopiero w dniu 25 marca tego roku, a więc w dniu którym radni podejmowali uchwałę. Starostwo powiatowe rozpatrzyło sprawę do 30 marca i jeszcze w dniu 31 marca pismo pojawiło się w wodzisławskim magistracie. Tym niemniej urząd miasta na dzień, w którym podejmowało uchwałę nie dysponowało wszystkimi dokumentami, które są wymagane, by całość była zgodna z lege artis. Według Wydziału Nadzoru Prawnego jest to przesłanka ku temu, by uznać, że uchwała ta nie może wejść w życie. Ponadto okazuje się również, że uchwała ma wady dotyczące terminu wejścia w życie. Nie wszyscy radni są zachwyceni sposobem procedowania tej uchwały. Radny Dezyderiusz Szwagrzak uważa, że jeśli rada ma głosować jakieś uchwały, to zadaniem przewodniczącego oraz osoby odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie dokumentu. W tym przypadku niestety nie przestrzegano tych kwestii zbyt skrupulatnie. W tej sytuacji Urząd Miasta w Wodzisławiu zdecydował się na ponowne pochylenie się nad tą kwestią. Prezydent złożył dwa projekty uchwał. Projekt pierwszej z nich dotyczy uchylenia uchwały podjętej w dniu 25 marca przez Radę Miasta Wodzisław Śląski. Projekt drugiej uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale z maja 2009 r., która reguluje dotychczasowe funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Uchwała ta ma być podjęta na następnej sesji rady miasta. Wejdzie ona w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w odpowiednim dzienniku urzędowym województwa śląskiego. Komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Janusz Lipiński zauważa jednak, że termin wejścia w życia uchwały nie jest równoważny z momentem, w którym zacznie funkcjonować strefa płatnego parkowania. Wodzisławianie zaczną płacić dopiero w momencie, kiedy w odpowiedni sposób zostaną oznaczone miejsca parkingowe (za pomocą znaków poziomych i pionowych) oraz gdy w nowo wyznaczonej strefie pojawią się parkometry. Oznacza to, że prawdopodobnie trzeba będzie poczekać do wyłonienia firmy zajmującej się obsługą strefy, by można było pobierać opłaty za parkowanie w wyznaczonych miejscach. Problem polega na tym, że to ta firma będzie odpowiedzialna za zakup nowych urządzeń, bo miasta nie bardzo stać na zakup parkometrów. Jedno urządzenie kosztuje 22 tysiące zł. Strefa zacznie więc działać dopiero, gdy miasto rozstrzygnie przetarg na wyłonienie firmy zajmującej się jej obsługą. Według komendanta Lipińskiego decyzja o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania przyniesie miastu rotację na miejscach parkingowych, bo w chwili obecnej znalezienie wolnego miejsca do parkowania czasami graniczy z niemożliwością. Według szefa straży rozszerzenie strefy płatnego parkowania przyniesie zwiększenie rotacji na około 240 miejscach postojowych.

 

Leszek Iwulski