Szkolenie dla instruktorów zajęć w wodzie z dziećmi

3
37
szkrab-01.jpg
Od 17 do 18 kwietnia w Wodzisławiu Śl. odbędzie się międzynarodowe szkolenie. Gościem specjalnym będzie Eva Kiedronova z Czech.
 
 
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt
Współorganizator: Szkoła Pływania : „Pływanie szkrabów”
Prowadzący: Eva Kiedronova, Czechy
Harmonogram warsztatów 17-18.04.2015 Wodzisław Śląski/Radlin
17.04.15 PĄTEK – sala konferencyjna hotelu Ostrawa (Wodzisław Śląski).
15.00 rozpoczęcie warsztatów
15.15-18.00 wykłady – sala konferencyjna.
1.Geneza powstania i filozofia szkoły Kenny. Organizacja zajęć ,podział na grupy wiekowe, czas zajęć.
2.Cele jakie zakłada się do osiągnięcia w poszczególnych grupach wiekowych.
3.Podstawowe chwyty i podtrzymania najczęściej wykorzystywane w poszczególnych grupach wiekowych.
4.Przygotowanie do zanurzeń ( ile trwa, jak najczęściej są dzieci zanurzane).
5.Ulubione zabawy i przybory ( pomoce) wykorzystywane podczas zajęć.
18.00-18.30 spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt.
19.00 Kolacja, wieczór integracyjny.
18..04.15 SOBOTA – pływalnia OSIR Radlin/sala konferencyjna hotelu Ostrawa (Wodzisław Śląski).
9.00- 11.00 zajęcia na pływalni w Radlinie
Zajęcia z podziałem na grupy wiekowe, prowadzone przez naszego gościa
11.45-12.00 przerwa kawowa /sala konferencyjna/ 
12.00-15.00 wykłady – sala konferencyjna
1.Omówienie zajęć na pływalni, pytania.
2.Aspekty formalno-prawne związane z prowadzeniem zajęć pływania dla dzieci i niemowląt w Czechach. Organizacje zrzeszające instruktorów. System szkolenia instruktorów (obowiązujące akty prawne).Warunki sanitarno-higieniczne, jakim muszą odpowiadać pływalnie ,na których odbywają się zajęcia dla dzieci i niemowląt. Organizatorzy proszą o zabranie stroju pływackiego lub stroju sportowego, umożliwiającego wejście na płytę pływalni. Zgłoszenia udziału można dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia, wysyłając maila na adres [email protected] lub [email protected] z podaniem imienia i nazwiska
uczestnika.
 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt 
 
publ. /k/
Fot. Pływanie Szkrabów