Wodzisław: Aktywna edukacja w SP nr15

1
50
AE.jpg

Szkoła Podstawowa nr 15 przystąpiła do nowego projektu.

 

Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W powołanym zespole znalazły się panie: Justyna Porwoł, Izabela Wija-Sobiech, Ewa Rybińska, Bożena Tytko oraz pani dyrektor Ewa Sosna.
Głównym celem projektu jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Nauczyciele pracują w zespołach tworząc sieci wymiany doświadczeń oraz indywidualnie uczestnicząc w kursie internetowym, który prowadzony jest na platformie e-learningowej.

IMG00250-20150306-1132             
 
W piątek 6 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie zespołu wymiany doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkania uczestnicy prezentowali dobre praktyki wykorzystania narzędzi TIK oraz narzędzia, aplikacje i programy, z których korzystają. Lekcję pokazową z wykorzystaniem narzędzi TIK dla zaproszonych gości przeprowadziła pani Dagmara Władarz. W programie oprócz wymiany doświadczeń, było także zwiedzanie naszej placówki. Na gościach duże wrażenie zrobiło wyposażenie naszej szkoły oraz możliwości, z których mogą korzystać nauczyciele wykorzystując TIK w pracy z dziećmi.

Spotkanie było owocne i mamy nadzieję, że przyczyni się do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego w naszej placówce oraz spowoduje, że lekcje z wykorzystaniem TIK będą dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

 

/publ.d/