Konkurs fotograficzny powiatu wodzisławskiego

0
16
konkurs-fot.jpg

„Różnorodność krajobrazowa i kulturowa powiatu wodzisławskiego" – to pełna nazwa konkursu fotograficznego ogłosznego przez starostwo w Wodzisławiu Śl. Termin składania prac mija 10 lipca.

 

Konkurs ma na celu odkrywanie, promowanie i popularyzowanie piękna przyrody, niepowtarzalności środowiska przyrodniczego i krajobrazów, rozbudzanie chęci poznawania najbliższego otoczenia i umiejętności docenienia jego malowniczego charakteru, a także poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego powiatu. Zdjęcia powinny ukazywać piękno i bogactwo naturalne oraz miejsca przyrodnicze i turystycznie atrakcyjne.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 fotografie własnego autorstwa.

Zdjęcia wraz z płytą CD/DVD oraz formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie – do 10 lipca 2015 r.

Dla autorów najciekawszych zdjęć przewidziane są nagrody pieniężne:
I miejsce – nagroda pieniężna do 1000 zł
II miejsce – nagroda pieniężna do 700 zł
III miejsce – nagroda pieniężna do 300 zł

 

publ. /k/