W wodzisławskim magistracie szykują się zmiany

5
21
IMG_5116.JPG

Cel reorganizacji to optymalizacja pracy Urzędu Miasta, zwiększenie pozytywnych efektów oraz dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb.

 

Co zostało zaplanowane w ramach zmian?

 

Pierwsza ze wspomnianych zmian organizacyjnych dotyczy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. W komórce tej wyodrębniony zostanie nowy Referat Zarządzania Energią. Pokieruje nim dotychczasowy pracownik wydziału. Do zadań nowego referatu będzie należało przede wszystkim: monitoring zużycia energii i poboru w miejskich obiektach oraz prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach miasta. – Celem powołania nowej komórki jest m.in. obniżenie kosztów zużycia energii. Pracownicy referatu zajmą się gruntowną analizą umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej oraz gazu, a także analizą zużycia energii w miejskich placówkach – mówi Anna Szweda-Piguła, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Ponadto, wśród wielu innych zadań komórki, znajdzie się prowadzenie bieżącego rejestru kosztów, przygotowanie planów termomodernizacyjnych czy opiniowanie audytów energetycznych.

 

Kolejna zmiana organizacyjna w Urzędzie Miasta dotyczy dotychczasowego Biura Funduszy Europejskich. Od 1 marca komórka ta zostanie przekształcona w Wydział Funduszy Zewnętrznych. – Działanie to wynika z rosnącej liczby zadań kierowanych do biura. Nieustannie poszukujemy nowych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych. To bowiem zwiększa szanse rozwojowe naszego miasta i pozwala przyspieszać liczne pozytywne zmiany. By poszerzyć możliwości poszukiwania i zdobywania funduszy zewnętrznych, zaproponowaliśmy przeorganizowanie, uaktualnienie zakresu zadań i dostosowanie komórki do dzisiejszych potrzeb miasta – mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. W wydziale stworzonym na bazie dotychczasowego biura zespół zostanie podzielony na dwa referaty. Jeden zajmie się projektami związanymi z inwestycjami w mieście. W drugim referacie opracowywane będą tzw. projekty miękkie. Ogólnie pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych będą koordynować działania mające na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju miasta, pozyskiwać informacje na temat aktualnych programów, brać udział w procesie tworzenia aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów. Warto podkreślić, że w nowej strukturze wydziału wyodrębnione będzie również stanowisko związane z przeprowadzaniem analiz efektywności projektów, możliwości finansowania przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz współpracą w ramach projektów partnerskich. – Zmiana organizacyjna i powołanie wydziału odpowiada również potrzebie przygotowania komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków do nowej perspektywy podziału środków unijnych. Przed nami wiele możliwości realizowania projektów wartych miliony złotych. Do tych zadań potrzebny jest dobrze zorganizowany zespół – dodaje rzecznik.

 

Ostatnia z planowanych zmian organizacyjnych w magistracie dotyczy nowego stanowiska doradcy prezydenta miasta do spraw oświaty. Będzie nim Eugeniusz Ogrodnik, który do niedawna pełnił rolę drugiego zastępcy prezydenta miasta. Jako doradca będzie współpracował z prezydentem w zakresie kształtowania polityki oświatowej. Do jego zadań będzie należało koordynowanie pracy Wydziału Edukacji oraz miejskich jednostek oświatowych, projektowanie i nadzór nad wdrażaniem strategii rozwoju oświaty, opracowanie i opiniowanie rozwiązań systemowych, monitorowanie zagrożeń i opracowanie działań naprawczych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie oświaty. Ponadto doradca będzie zajmował się rozwojem Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i koordynowaniem działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach oświatowych. Dodatkowo Eugeniusz Ogrodnik będzie współpracował z Biurem Strategii i Promocji w zakresie utworzenia inkubatora przedsiębiorczości lub parku technologicznego oraz podejmowania działań wspierających rozwój przedsiębiorczości. – Mając bardzo dobre doświadczenia, wiedząc, że stawiam na eksperta w swojej dziedzinie, zaprosiłem Eugeniusza Ogrodnika do współpracy. To człowiek, który wodzisławską oświatę, jej problemy zna od podszewki. Jestem przekonany, że jego praca na rzecz naszej oświaty przyniesie wiele pozytywnych efektów. Tak było do tej pory. Razem podjęliśmy się reformy naszego lokalnego szkolnictwa. Wiele udało już się w tym temacie zrobić. Nadal jednak przed nami zadania, które powinny doskonalić system oświatowy w Wodzisławiu. Powierzam je w sporej mierze doradcy, licząc na jego wiedzę, ogromne doświadczenie i rozeznanie – wyjaśnia Mieczysław Kieca.

 

 

/publ. a/