Kwalifikacja wojskowa ruszy w lutym

1
38
armia.jpg

W tym roku przed powiatowymi komisjami wojskowymi stawią się przede wszystkim chłopcy z rocznika 1996. Komisje ocenią, w jakim stopniu nadają się oni do pełnienia służby wojskowej.

 

Wojewoda Śląski ogłosił w dniu 16 stycznia obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2015r. Komisje, które będą klasyfikować młodych ludzi pod względem przydatności do służby wojskowej odbywać się będą w dniach 3 lutego – 30 kwietnia tego roku. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1996 roku oraz mężczyzn, którzy urodzili się w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii do służby wojskowej. Przed komisjami lekarskimi staną również mężczyźni urodzeni w latach 1994-1995, którzy zostali uznani przez komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do odbywania służby wojskowej. Przed wojskowymi lekarzami mają również stanąć panie urodzone w latach 1991 – 1996 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej (np. kobiety, które ukończyły szkołę medyczną lub weterynaryjną lub psychologiczną). Lekarze mają ocenić również tych ludzi, którzy stawili się ochotniczo do służby wojskowej, a którzy ukończyli 18 lat i nie uzyskali jeszcze kategorii wojskowej. Osoby, które będą miały stanąć przed komisją wojskową muszą mieć przy sobie dowód tożsamości oraz zdjęcie. Niestawienie się na komisji poborowej grozi ograniczeniem wolności.

 

W powiecie raciborskim kwalifikacje będą odbywać się najprawdopodobniej w dniach 16 luty – 13 marca. Major Wacław Wojaczek z Wojskowej Komendy Uzupełnień powiedział nam: – Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do służby wojskowej oraz czynności zmierzające do ustalenia ewidencji wojskowej. W trakcie kwalifikacji wydawane są również książeczki wojskowe.

 

 

/l/

/publ. a/