Wodzisław: ostrzeżenie przed tragicznym stanem powietrza

1
19
dymy.jpg

To, że powietrze w Wodzisławiu jest tragicznej jakości bynajmniej nie jest dla większości mieszkańców niespodzianką. Jeden z klientów apteki "Vivax" kupując pokaźnych rozmiarów butelkę syropu na kaszel powiedział ekspedientce: – to przez to cholerne powietrze. Mój ojciec umarł przez to na płuca. Słowa mieszkańca każdy może sprawdzić w banalny sposób. Wystarczy spojrzeć rano na zostawiony samochód – będzie poczarniały od sadzy. Próba biegania wieczorem graniczy wręcz z samobójstwem; nierozważny sportowiec wraca do domu przesiągnięty nieprzyjemnym zapachem dymu. Na początku grudnia tę powszechną już wiedzę potwierdza wojewoda śląski, który wydał ostrzeżenie o przekroczeniu pyłu zawieszonego PMI następującej treści:

 

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 10 grudnia 2014 roku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 9 grudnia  2014 roku  na obszarze strefy śląskiej w mieście Wodzisław oraz w aglomeracji  rybnicko-jastrzębskiej w mieście Rybnik wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3). Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 10.12.2014 początkowo będziemy pod wpływem słabnącego klina wyżowego. W ciągu dnia będziemy dostawać się w zasięg oddziaływania głębokiego i rozległego niżu północnoatlantyckiego ze strefami frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne w naszym regionie nie będą korzystne. W okresach szczególnie niekorzystnych w obszarach zabudowy mieszkaniowej, a także w dolinach oraz kotlinach górskich i przedgórskich, będą występowały znaczące przekroczenia dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu PM10. Dotyczy to przede wszystkim aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowy, zachodnich i centralnych rejonów aglomeracji górnośląskiej, a także Podbeskidzia, Pogórza Cieszyńskiego i Kotliny Żywieckiej. Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powietrza mogą układać się w niektórych rejonach na wyższych niż zazwyczaj zakresach swych dopuszczalnych wartości.

W dniu 11.12.2014 pogoda w naszym regionie będzie kształtowana na skraju głębokiego i rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. W ciągu dnia zaznaczy się strefa związana z przemieszczającym się frontem okluzji. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na większości obszaru województwa śląskiego przewiduje się postępującą poprawę niekorzystnych warunków aerosanitarnych. Pomimo to w okresach mało korzystnych mogą występować istotne przekroczenia progowego stężenia pyłu zawieszonego (50 µg/m3), zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji powinny układać się na niższych zakresach wartości dopuszczalnych niż w poprzedniej dobie.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

 

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.
 

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 

unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym. w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.
 

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie w przypadku   przekroczenia poziomu alarmowego:

spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła), palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań, wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia, spacerów z dziećmi;

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

W wyznaczonych częściach miast i gmin prowadzone będą wzmożone kontrole mieszkańców w zakresie stosowania paliw stałych i eliminacji spalania odpadów komunalnych.

 

/l/ za Wojewodą Śląskim