Starostwo rozpoczęło prace nad nową strategią rozwoju powiatu

5
30
w4.jpg

Strategia zostanie opracowana pod okiem eksperta dr Krzysztofa Wrany w oparciu o dokumentację i raporty sporządzone w ramach projektu „Razem znaczy lepiej”.

 

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2008 – 2015 oraz rozpoczęcie kolejnego okresu programowania w Unii Europejskiej (lata 2014 – 2020) Powiat  rozpoczął prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego obejmującej lata 2015 – 2025. Pierwszy z sześciu warsztatów nad dokumentem odbył się 17 września 2014 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl.

 

Strategia zostanie opracowana pod okiem eksperta dr Krzysztofa Wrany w oparciu o dokumentację i raporty sporządzone w ramach projektu „Razem znaczy lepiej” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013), którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a organizacjami pozarządowymi. Z tego powodu duży udział w pracach nad strategią mają mieć organizacje pozarządowe. Dodatkowo do uczestnictwa w warsztatach nad dokumentem zaproszono także samorządy gminne, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo,  reprezentantów instytucji kultury oraz organizacje przedsiębiorców.

 

Projekt dokumentu na początku 2015 r. zostanie też poddany konsultacjom z mieszkańcami.

 

/publ. a/