Wodzisław Śląski: Trwa akcja inwentarcyzacji azbestu

3
45
3korony6.jpg

Do 31 sierpnia ma zostać zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Ten silnie rakotwórczy związek chemiczny w przyszłości ma zostać całkowicie wyeliminowany z miejskiej przestrzeni publicznej w ramach zadania „ Program Usuwania Wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. Spis dotyczy pokryć dachowych budynków wykonanych z falistych płyt azbestowo – cementowych, eternitu oraz z elewacji budynków. Inwentaryzacji mają dokonać pracownicy firmy Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Oprócz inwentaryzacji ma zostać również podany stan techniczny budynków, które azbest zawierają w swojej konstrukcji. Azbest to zbiorcze określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókna, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali.

 

/l/ za UM Wodzisław