Wodzisław: Ruszył nowy projekt dla młodych

4
34
ochotniczne_hufce_pracy.jpg

Od 1 lipca OHP realizują w powiecie wodzisławskim program "Gwarancje dla Młodzieży", którego celem jest udzielanie wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.

 

Inicjatywa skierowana jest dla młodzieży z grupy NEET – młodzi ludzie w wieku od 15 – 25 roku życia, którzy nie posiadają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu czy szkoleniu. Wsparcie OHP w tym zakresie jest skierowane przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych.

 

W ramach działań realizowanych przez jednostki OHP młode osoby będą mogły skorzystać z porad psychologicznych, porad doradcy zawodowego, kursów, szkoleń oraz staży, a także z pośrednictwa pracy. Poza tym wszystkim beneficjentom zostanie zapewnione wsparcie dodatkowe w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

 

W ramach programu możliwe będzie realizowanie szkoleń językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B, oraz szkoleń zawodowych, a rodzaj świadczonych dla beneficjenta usług będzie uzależniony od jego indywidualnej sytuacji oraz jego potrzeb i możliwości.

 

Jednostki OHP, które odpowiadają za realizację „Gwarancji dla Młodzieży" w powiecie wodzisławskim i udzielają dodatkowych informacji na temat projektu to:

 

– Punkt Pośrednictwa Pracy w Wodzisławiu Śl., ul. Zamkowa 5

– Punkt Pośrednictwa Pracy w Radlinie, ul. Rymera 15

– Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Wodzisławiu Śl., Os. 1 Maja 16 a

– Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie, ul. Traugutta 1

 

Dzięki porozumieniu między Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach i Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. do czerwca tego roku na terenie powiatu wodzisławskiego realizowany był unijny projekt „OHP jako realizator usług pracy". To dzięki niemu w powiecie powstała pełna sieć instytucji oferującej poradnictwo i wsparcie dla młodych ludzi w trudnym starcie na rynku pracy: dwa punkty pośrednictwa pracy, młodzieżowe centrum kariery i ośrodek szkolenia zawodowego, z których usług skorzystało ok. 5 tys. mieszkańców.

 

 

/Starostwo Powiatowe/

/publ.a/