Obligacje Kompanii Węglowej. Górnicy dostaną lipcowe płac

1
24
2c950a570da4539fa2473b4fa4f9afff,640,0,0,0.jpg

Kompania wyemituje obligacje o wartości 1,23 mld zł. Dzięki nim spłaci między innymi część długów.

 

Zarząd Kompanii Węglowej poinformował, że zostało podpisane wstępne porozumienie z Gwarantami Programu Obligacji w sprawie wykonywania zobowiązań spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia finansowego.

 

W skład konsorcjum obligatariuszy, stron podpisanego porozumienia, wchodzą: Bank Zachodni WBK S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Polska S.A. oraz Węglokoks S.A.

 

– Podpisanie porozumienia wstępnego jest wynikiem twardych i długich negocjacji. W efekcie, Kompania oddala ryzyko upadłości oraz w drugiej połowie lipca może liczyć na restrukturyzację zadłużenia, przywracającą płynność finansową firmy. Oznaczać będzie brak zagrożeń dla lipcowej wypłaty wynagrodzeń, dostęp do środków ze sprzedaży Kopalni Knurów-Szczygłowice oraz zwolnienie zwałów z zastawów bankowych. Da nam czas na wdrożenie niezbędnego programu naprawczego spółki – mówi Mirosław Taras, prezes zarządu KW S.A.

 

 

/p/

/publ.a/