Wodzisław: Strażnicy Miejscy poszukiwani

0
22
urzad.jpg

Do jutra składać będzie można papiery na stanowisko strażnika miejskiego. Jeżeli liczysz na tę pracę powinieneś mieć ukończone 21 lat, mieć wykształcenie minimum średnie i posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. Idealny pracownik na tym stanowisku powinien cieszyć się nienaganną opinią, mieć praktykę w strażach miejskich, znać topografię Wodzisławia, ukończyć kurs sztuk walki i mieć prawojazdy typu B. Przyszły strażnik miejski powinien znać także pakiet programu Office oraz znać szereg ustaw – ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych, ustawy  prawo o ruchu drogowym, ustawy KPA, kodeksu w sprawach o wykroczenie. Do obowiązków strażnika będzie należeć  ochrona spokoju i porządku miejskiego, zabezpieczanie imprez publicznych, doprowadzanie nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, konwojowanie pieniędzy i dokumentów dla gminy. Kandydat musi przejść najpierw test sprawnościowy. Gmina potrzebuje dwóch strażników. Papiery należy zostawić w kancelarii Urzędu do 13 maja w zamkniętej kopercie. 

/l/ za Urzędem Miasta