Czyżowice: Poznaj życie PSZCZÓŁ i doceń wartość ich pracy – konkurs

2
62
plakat pszczoły bez spadów-page-001.jpg

Konkurs plastyczny oraz fotograficzny poświęcony tematyce pszczół.

 

Pomysł konkursu zrodził się z potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Ma on na celu pogłębienie świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych na dobrodziejstw dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą pszczoła miodna oraz uzmysłowienie zakresy zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.

 

II Konkurs plastyczny „Pszczoła naszym przyjacielem”

 

1.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas I -VI szkół podstawowych, uczniowie klas I -III szkół gimnazjalnych.

2.Warunki uczestnictwa – przedmiotem konkursu jest wyłonienie pracy plastycznej dotyczącej życia pszczół w środowisku. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż A3

3.Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną.

4.Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych – prace zbiorowe nie będą oceniane.

5. Prace należy nadesłać do 30. 06.2014r.

 

II Konkurs fotograficzny „Życie pszczół w obiektywie”

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących.

2. Warunki uczestnictwa – każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 fotografii, minimalny format 20×30 cm i większe, uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Do prac należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć. Należy dołączyć do zdjęć płytę CD lub DVD z cyfrowym zapisem nadesłanych prac ( PNG lub JPEG) w pełnej rozdzielczości.

3. Prace należy nadesłać do 30.06.2014r.

 

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronach internetowych:

www.czyzowice.net

www.gorzyce.pl

www.e-gorzyce.pl

 

/a/