Wodzisław: Uczeń ZST w finale

3
25
IMG_0549.JPG

Igor Machaj zajął 11 miejsce w finale XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

 

Uczeń IV klasy Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Technicznych, poza nagrodami rzeczowymi, zyskał prawo ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na wybranej uczelni technicznej w kraju z pominięciem warunków rekrutacji. Ponadto zostanie zwolniony z pisemnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Olimpiada odbyła się w dniach 27-28 marca 2014 w Lublinie. Poszczególne jej etapy przeprowadzono w pięciu grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinformatycznej oraz elektroniki medycznej.

 

Patronat nad olimpiadą sprawuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 

/publ. a/