Wodzisław: konkurs „Górnicze tradycje ziemi wodzisławskiej” rozstrzygnięty

4
44

Mamy już za sobą trzecią edycję powiatowego konkursu plastycznego „Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej” adresowanego do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego.

 

To wspólne przedsięwzięcie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stawia sobie za cel kultywowanie wśród uczniów górniczych tradycji regionu, a także inspirowanie nauczycieli przedmiotu Historia i społeczeństwo do realizacji treści podstawy programowej w formie zajęć plastycznych.

 

W konkursie wzięło udział niemal 100 uczniów reprezentujących 20 placówek oświatowych z powiatu wodzisławskiego. W gronie laureatów znaleźli się Julia Kotula z SP w Marklowicach, Magdalena Głąbica z ZSP nr 1 w Wodzisławiu Śl., Maja Nawój z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl., Paulina Robakowska z SP nr 3 w Pszowie, Alicja Smoląg z ZSP nr 6 w Wodzisławiu Śl., Lidia Szulik z SP nr 4 w Radlinie, Julia Tomczyk z SP nr 2 w Wodzisławiu Śl., Oliwia Rupińska z ZSP w Godowie i Martyna Jeszonek z ZS nr 3 w Wodzisławiu Śl. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

 

 

/Marcin Kopczyński/