Wodzisław: alejki i ścieżka rowerowa w parku miejskim do przebudowy

4
34
park_miejski_wodzislaw.jpg

Urząd Miasta pod koniec listopada ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę przebudowy istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w Parku Miejskim.

 

Wyłoniony wykonawca przeprowadzi roboty rozbiórkowe, ziemne, wykona warstwę odsączającą z piasku oraz warstwy podbudowy tłuczniowej. W kolejnym etapie ułożona zostanie nawierzchnia z kostki granitowej. Zadaniem wykonawcy będzie także montaż ławek parkowych i prace porządkowe. Podczas całej przebudowy alejek robotnicy będą musieli zwracać szczególną uwagę na ochronę pobliskich drzew. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert mija 11 grudnia.

 

Prace w parku mają zakończyć się do 30 czerwca przyszłego roku.

 

/p/