Wodzisław: Rozbudowano ZAZ. Więcej miejsc pracy dla niepełnosprawnych

3
35

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu właśnie zakończyło rozbudowę wodzisławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej – dzięki temu pracę znajdzie wiele osób.

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., świadczący profesjonalne usługi pralnicze na rzecz mieszkańców i firm, powstał dzięki staraniom władz powiatu wodzisławskiego w 2008 r. Na jego potrzeby zaadaptowano przyziemia starego szpitala miejskiego w Wodzisławiu Śl. Początkowo pracę z nim znalazło 15 osób niepełnosprawnych. Dzięki dużemu zainteresowaniu usługami w przeciągu kilku lat zatrudnienie osób w Zakładzie uległo podwojeniu. Obecnie ZAZ zatrudnia 34 osoby niepełnosprawne. Sukcesywnie wzrastają też obroty zakładu – w minionym roku aż o 105%.

 

 

Na przełomie 2012 i 2013 r. powstał plan rozbudowania zakładu poprzez dostosowanie istniejącej w jego sąsiedztwie kotłowni i uruchomienie w jej budynku pierwszej w regionie pralni typu wet cleaning. W ślad za koncepcją wodzisławskie starostwo zwróciło się do Zarządu Województwa Śląskiego o wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Władze regionu przekazały na inwestycję połowę potrzebnych środków, tj. 370 tys. zł. Drugą połowę wyasygnowało starostwo. Dodatkowo dyrektor ZAZ dzięki wsparciu PFRON oraz zaangażowaniu środków własnych za kwotę ok. 200 tys. zł kupił sprzęt niezbędny do rozbudowanej pralni. – Ktoś może powiedzieć, że to kosztowne przedsięwzięcie, ale uważam, że warto, bo robimy to dla osób naprawdę w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a dotychczasowe doświadczenia Zakładu wskazują, że osoby niepełnosprawne, jeżeli tylko stworzyć im odpowiednie warunki, mogą być dobrymi i rzetelnymi pracownikami – wyjaśnia starosta Tadeusz Skatuła.

 

Zobacz więcej zdjęć Zakładu Aktywności Zawodowej>>

 

W efekcie tej wartej około miliona złotych inwestycji w wodzisławskim ZAZie powstał unikatowy na skalę całego regionu nowoczesny system pralniczy, w skład którego wchodzi nie tylko tradycyjna pralnia i magiel, ale też system wodnego czyszczenia garderoby wet-cleaning, który ma tę przewagę nad tradycyjnymi pralniami chemicznymi, że jest całkowicie ekologiczny oraz nie tylko czyści odzież, ale pozbawia ją zapachu. Przede wszystkim jednak w Zakładzie znalazły pracę kolejne osoby niepełnosprawne, które ze względu na swój stan zdrowia praktycznie nie mają szans na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Znacznemu polepszeniu uległy też warunki pracy w ZAZ. W ramach inwestycji powstało bowiem dodatkowe zaplecze socjalne, a także uruchomiono windę, która ułatwi przemieszczanie się osobom z dysfunkcjami narządów ruchu.

 

 

Jak mówi dyrektor ZAZ, Dezyderiusz Szwagrzak, sukces, na który na co dzień ciężko pracuje cała kadra zakładu, nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony władz powiatu. – Dziś z perspektywy tych pięciu lat, jakie mijają od naszego powstania, mogę powiedzieć, że to był dobry krok. To, że starosta i władze powiatu dostrzegły w odpowiednim momencie szansę na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy i że z niej skorzystały procentuje do dzisiaj – podkreśla Szwagrzak. – Nie spoczywamy jednak na laurach. Wprawdzie mamy pomoc z PFRON i budżetu powiatu, ale funkcjonujemy na konkurencyjnym rynku. Intensywnie pozyskujemy więc klientów i zwracamy szczególną uwagę na jakość świadczonych przez nas usług. Teraz dzięki pralni wet cleanig wejdziemy do całkiem nowego dla nas segmentu – wyjaśnia dyrektor, który dodaje, że misją Zakładu jest przede wszystkim zatrudnianie osób niepełnosprawnym, dawanie im szansy na aktywizację zawodową.

 

 

Rozpoczęcie działalności nowej części Zakładu planowane jest na przełom roku. Obecnie pracownicy ZAZu przechodzą intensywne szkolenia z obsługi urządzeń.

 

/publ.p/