Jakie zmiany przyniesie modernizacja linii kolejowej Rybnik – Chałupki?

0
44
1375628_61715479.jpg

Dodatkowy przystanek w Wodzisławiu, nowe tory i sieć trakcyjna – to niektóre elementy, jakie ujęte zostały w planie modernizacji linii na odcinku od Rybnika do Chałupek.

 

Przetarg na zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki – POIiŚ 7.1-78” został ogłoszony 8 października w systemie „projektuj i buduj”. Kolej planuje, że roboty budowlane będą prowadzone w 2014 i 2015 r. Dokładny termin zakończenia inwestycji będzie jednak znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Według wstępnych kalkulacji prace powinny zostać ukończone latem 2015 r.

 

 

Projekt rewitalizacji przewiduje zwiększenie prędkości pociągów na całej linii do 80 km/h. W jej ramach mają zostać wyremontowane lub wymienione tory i podtorze, sieć trakcyjna, perony, rowy i odwodnienie, sygnalizacja, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjna i infrastruktura zabezpieczająca na całym jej przebiegu. Dodatkowo w Wodzisławiu Śl. planowane jest zbudowanie w pobliżu byłego dworca PKS nowego przystanku „Wodzisław Śląski – Centrum”. Środki na opracowanie dokumentacji w tym zakresie miało zabezpieczyć miasto Wodzisław Śl., ale na ostatniej sesji wodzisławscy radni przenieśli je na inne zadania.

 

 

Planowany remont linii kolejowej to owoc wieloletnich zabiegów ze strony samorządowców z regionu, w tym starosty powiatu wodzisławskiego, który na bieżąco utrzymywał kontakt z przedstawicielami PKP-PLK. Dzięki staraniom rewitalizacja torowiska z Rybnika do Chałupek została uwzględniona w Wieloletnim Planie Inwestycji Kolejowych oraz na liście podstawowej projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono 140,4 mln zł. Z tej kwoty 98 mln zł mają stanowić środki z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego remont linii oznacza, że jest szansa, aby na trasę z Wodzisławia Śl. do Chałupek powróciły pociągi osobowe. – Nie wyobrażam sobie, aby po wyremontowaniu tej linii mogło być inaczej – zdecydowanie podkreśla starosta Tadeusz Skatuła, który już rozmawiał na ten temat z marszałkiem województwa. Plany lokalnych samorządów sięgają jednak o wiele dalej. Dzięki połączeniu z węzłem kolejowym w Bohuminie powiat wodzisławski, a także cały subregion zachodni województwa śląskiego uzyskałby bowiem korzystne skomunikowanie m.in. z miastami w Czechach, Austrii i na Słowacji, w tym ze stolicami tych państw.

 

 

/p/