Pojemniki na bioodpady i zużyte baterie w Wodzisławiu Śląskim

239
180

Potrzebujesz pojemnika na bioodpady? Zgłoś zapotrzebowanie.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto Wodzisław Śląski na wniosek właściciela jednorodzinnej nieruchomości wyposaża w 240-litrowy pojemnik do zbierania bioodpadów. Aby go otrzymać, należy wysłać wniosek na piśmie do urzędu miasta bądź na adres e-mail: [email protected]

Dozwolny jest odbiór bioodpadów z brązowych pojemników stanowiących własność właściciela nieruchomości. Pojemniki te muszą natomiast spełniać warunki techniczne określone w uchwale rady miejskiej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta”.

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, który zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. Jeśli zdeklaruje korzystanie z przydomowego kompostownika, nie zostanie on również wyposażony w brązowy pojemnik, a opłata miesięczna zmniejszy się o 1,46 zł na mieszkańca. Aby otrzymać więcej informacji, należy kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarowania Odpadami – tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455.

Natomiast w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza pracownicy Służb Komunalnych Miasta postawili własnoręcznie wykonane pojemniki na zużyte baterie. Zostały one wykonane z materiałów, które pozostały po innych zadaniach – z pozostałości rur stosowanych do odwodnienia drogowego. Jest to działanie zgodne z ideą „zero waste”. Zakłada ona jak najmniejsze wytwarzanie śmieci, a co za tym idzie – działanie na rzecz środowiska naturalnego.

W październiku na terenie wodzisławskiego parku miejskiego, a także na terenie Trzech Wzgórz zainstalowano również metalowe serca służące do zbioru nakrętek. Jedno z nich zostało już całkowicie zapełnione i opróżnione. Nakrętki zebrane w pojemniku w I turze zostaną przekazane na rehabilitację Lilianki Sówki.

KP
Fot. UM Wodzisław Śląski

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.