Wojciech Krzyżek zastępcą prezydenta Wodzisławia Śląskiego

1369
152

Były zastępca prezydenta Raciborza obejmie stanowisko w styczniu.

Trzydziestu trzech kandydatów wyraziło chęć objęcia stanowiska II zastępcy prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Tylko sześciu z nich było mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego. Prezydent miasta Mieczysław Kieca podjął decyzję, że od stycznia 2020 roku stanowisko II zastępcy obejmie Wojciech Krzyżek.

W nowej roli II zastępcy prezydenta Wojciech Krzyżek będzie nadzorować realizację zadań miasta dotyczących m.in. remontów i napraw dróg miejskich, transportu publicznego i prywatnego, gospodarowania zasobem lokalowym miasta, remontów mienia komunalnego, nadzoru właścicielskiego. Pokieruje też całością zadań wykonywanych przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Architektury i Wydział Inwestycji Miejskich.

Wojciech Krzyżek ukończył Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej. Dotychczas pełnił funkcję m.in. dyrektora SP ZPS Szpitala Rejonowego w Raciborzu, naczelnika Wydziału Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Raciborza, zastępcy prezydenta ds. gospodarczych w Urzędzie Miasta Raciborza, specjalisty kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli (Delegatura w Opolu). Od listopada 2006 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję I zastępcy prezydenta miasta Raciborza.

KP
Fot. UM Wodzisław Śląski