Spotkanie wójta gminy Kornowac z marszałkiem województwa śląskiego

1
115

Spotkanie dotyczyło wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

W Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Kałużą i senator Ewą Gawędą. Dotyczyło ono wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie czterech gmin biorących udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Łącznie zrealizowane zostaną 1522 instalacje. W konsekwencji analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza, czyli podniesienie poziomu produkcji energii z OZE, poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej i ograniczenie niskiej emisji.

KP
Fot. Urząd Gminy Kornowac

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.