To już nie są żarty

161
75

Integracja samorządów i biznesu na pograniczu nabiera rumieńców.

Krótko po podpisaniu przez 22 partnerów memorandum o współpracy transgranicznej w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko-Śląskim (10.10.2019) jeden z sygnatariuszy w rozmowie o planach spotkania grup roboczych, które realizować mają wytyczone zadania, zażartował w kuluarach: my przecież pracować tam nie będziemy, wyślemy tam naszych pracowników.

I o to właśnie chodziło.

30.10 w Zameczku Petrovice (koło Karviny) spotkało się ponad 60 osób, które reprezentowały 23 partnerów porozumienia gospodarczego (od podpisania memorandum deklarację przystąpienia złożyło Forum Firm Radlin). Podczas trzygodzinnego spotkania omówione zostały założenia programu oraz efekty spotkań grup roboczych, które od kwietnia pracują nad analizą problematyki oraz budują ramowe programy działania.

Spotkanie było też okazją do poznania się przedstawicieli biznesu i samorządów grup problemowych:
1. Środowisko, jakość życia i ekologia
2. Rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja
3. Integracja i współpraca lokalnego biznesu.

Pierwsze spotkanie Grup Roboczych, w którym uczestniczyli samorządowcy z Bruntalu, Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego Klastra, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Forum Firm w Radlinie.

Ireneusz Burek