Wodzisławianie zapłacą za śmieci więcej

3
179
Opłaty za wywóz odpadów w Wodzisławiu Śląskim

Podwyżki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotrą także do Wodzisławia Śląskiego.

Prezydent Mieczysław Kieca przekazał na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej pismo, w którym zwrócił się o zwołanie nadzwyczajnej sesji 10 lipca. Jej głównym tematem będzie konieczność zwiększenia opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w Wodzisławiu Śląskim.

Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych (jedno na odbiór, drugie na zagospodarowania odpadów) dokonano głębokich analiz, dzięki którym specjaliści wyliczyli wysokość nowej stawki śmieciowej w Wodzisławiu Śląskim. Wyniki nie zostawiają złudzeń, mieszkańcy za kilka tygodni za wywóz śmieci zapłacą znacznie więcej. Od sierpnia br. wodzisławianie powinni ponosić opłaty w wysokości 26,10 zł miesięcznie za osobę w przypadku odpadów zbieranych selektywnie lub 35 zł miesięcznie za osobę w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Składowymi stawki opłaty śmieciowej są koszty związane z działalnością Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór i transport odpadów oraz koszty administracyjne.

Wzrastające w ostatnim czasie opłaty za śmieci są, jak wyjaśniają samorządy, głównie efektem wprowadzenia przez rząd tzw. opłaty „marszałkowskiej”. W okresie od 2017 do 2020 r. jej wzrost z tytułu składowania odpadów wyniósł aż 263%.

– Zagospodarowanie odpadów oraz ich odbiór i transport stanowią ponad 91 proc. kosztów funkcjonowania całego systemu. I co bardzo ważne, jako samorząd, jako Urząd Miasta nie mamy na te koszty żadnego, najmniejszego wpływu – powiedział Tadeusz Dragon, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. – Istnieje wiele czynników, które wpływają na wzrost opłaty, a które są niezależne od pracy Urzędu Miasta czy od pracy Rady Miejskiej. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gminy nie mogą ani zarabiać na systemie ani do niego dopłacać z innych źródeł swoich dochodów – wyjaśniał naczelnik Wydziału.

Wśród głównych powodów wzrostu opłaty za śmieci urzędnicy wskazali wspomnianą opłatę marszałkowską, wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wzrost cen energii, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen paliwa, brak popytu na surowce wtórne czy wzrost obowiązkowych dla gmin progów procentowych odpadów wyselekcjonowanych do recyklingu.

c