Polityka rowerowa w województwie śląskim

78
69

Podczas spotkań przedstawiano m.in. plany przebiegu korytarzy przyszłych tras rowerowych.

Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizowało cykl spotkań poświęconych założeniom regionalnej polityki rowerowej. Miały one charakter konsultacyjny i odbyły się dla każdego z czterech subregionów województwa: północnego, południowego, centralnego i zachodniego. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem samorządów, o czym świadczy wysoka frekwencja uczestników oraz prowadzone merytoryczne dyskusje.

Podczas konsultacji przedstawiono plany przebiegu korytarzy przyszłych tras rowerowych i kryteria techniczne, a także zasady finansowania budowy regionalnych tras rowerowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i możliwości ich pozyskania w przyszłej perspektywie finansowej.

– Naszym priorytetem jest przedyskutowanie lokalizacji korytarzy rowerowych oraz sposób realizacji infrastruktury drogowej. Wypracowanie wspólnej koncepcji polityki rowerowej jest niezwykle istotne z punktu widzenia naszego regionu i będzie służyło nam wszystkim – tłumaczył podczas konferencji Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Z projektem założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego i koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych można się zapoznać na stronie internetowej Biura ds. Planowania Przestrzennego UMWŚ.

KP
Fot. Witold Trólka/UMWŚ

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.