Nowe tereny zielone w Wodzisławiu Śląskim

1
150

Dzięki dofinansowaniu miasto zagospodaruje 4,5 ha terenów dotąd nieużywanych.

Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa poinformował o zbliżających się terminach odbiorów inwestycji dotyczących terenów zielonych. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości kilku milionów złotych, Wodzisław Śląski wzbogaci się o odnowione tereny. W projekcie ujęto sześć obszarów, w których powstały nowe parki i skwery.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 5 mln złotych.

Dofinansowanie w wysokości 4 245 212,32 zł przyznano w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020. Dzięki temu Wodzisław Śląski może zagospodarować łącznie 4,5 ha terenów do tej pory nieużywanych.

Teren A

Teren znajduje się przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, Armii Krajowej, skwer przy rondzie Europejskim). Projekt zakładał nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, zamontowanie elementów małej architektury w postaci ławek, stołów, koszy na śmieci i psie odchody czy tablic edukacyjnych. Na terenie zamontowano także oświetlenie, dodano stojaki rowerowe, grill betonowy, ogrodzono również plac zabaw dla psów. Koszt ujęty w projekcie wyniósł 1 386 321,07 zł.

Teren B

Drugi teren znajduje się przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Piastowska, PCK). Tutaj również nasadzono roślinność, dodano elementy żywej architektury i elementy sensoryczne, siłownię zewnętrzną, siedziska z gabionów czy elementy żywej architektury w postaci tunelu z wierzby wiciowej. Wykonano także górkę saneczkową na jednej ze ścian wąwozu. Koszt przedsięwzięcia, jaki ujęto we wniosku o dofinansowanie, wyniósł 1 660 247,20 zł.

Teren C

Obszar przy ulicy Jana Pawła II, Żeromskiego i Prusa. W projekcie przewidziano wybieg dla psów, kwatery ogrodowe, zielone wiaty przystankowe, elementy siłowni zewnętrznej czy chodniki. Dodano także elementy małej architektury.

Tereny D, E i F

Na pozostałych terenach również nasadzono nową roślinność i dodano podstawowe elementy małej architektury. Teren D przy ulicy Pszowskiej został wzbogacony również o miejsca postojowe dla samochodów. Na terenie E przy ulicy Bogumińskiej wykonano chodniki, a obszar F przy osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchy poza chodnikami zyskał też pojedyncze elementy zabawowe i grille rekreacyjne.

kc
Fot. UM Wodzisław Śląski