Profesor Joachim Raczek

99
425
profesor Joachim Raczek

Był niekwestionowanym autorytetem, dobrym i otwartym człowiekiem, przyjacielem i wzorem dla wielu z nas.

Wybitny naukowiec, autorytet, pionier w swojej dziedzinie, pasjonat nauki i sportu, a przede wszystkim sprawiedliwy, otwarty i lubiany wykładowca akademicki – tak śp. prof. dr. hab. Joachima Raczka zapamiętają jego najbliżsi współpracownicy oraz szerokie audytorium, któremu przez dziesiątki lat przekazywał wiedzę. – Był wymagający dla innych, ale zawsze najwięcej wymagał od samego siebie – podkreślają osoby, które miały zaszczyt spotkać go na prywatnej lub zawodowej ścieżce.

Profesor Joachim Raczek odszedł w sobotę 5 stycznia w wieku 84 lat. Cztery dni później został pochowany na Ostrogu. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi, akademicy z AWF Katowice oraz PWSZ w Raciborzu, reprezentanci raciborskich władz samorządowych, przyjaciele oraz studenci. W pogrzebie wzięły udział cztery poczty sztandarowe: Miasta Raciborza, MKZ Unii Racibórz, PWSZ Racibórz oraz ZSOMS Racibórz.

Człowiek legenda

– Był dla mnie niczym drugi ojciec – nie krył podczas pogrzebu prof. dr hab. Grzegorz Juras z AWF Katowice. Mówił o wspólnych podróżach i pracach naukowych. Podkreślał, jak ważną rolę w jego życiu odegrała znajomość z profesorem Joachimem Raczkiem. Pod jego słowami podpisałoby się zapewne wielu naukowców, sportowców oraz działaczy, z którymi współzałożyciel raciborskiej PWSZ pracował. W środowisku akademickim stał się legendą i symbolem pasji, połączonej z ukierunkowanym na cel działaniem.
Urodził się 7 grudnia 1934 roku w Raciborzu. W 1959 roku ukończył warszawski AWF. Po uzyskaniu magistra wychowania fizycznego został pedagogiem. Nauczał w wielu raciborskich szkołach, a w 1970 roku postawił kolejny duży krok w karierze naukowej – obronił tytuł doktora, a dekadę później sięgnął po habilitację.

Na szczycie

Po jej uzyskaniu rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obszarem jego badań była antropomotoryka oraz teoria sportu. W dziedzinach tych zyskał wiele lat później sławę na całym świecie. Dzięki późniejszym publikacjom okrzyknięto profesora Joachima Raczka pionierem w tej gałęzi nauki. Dzięki jego staraniom w 1987 roku powstała pierwsza w Polsce Katedra Motoryczności Człowieka.
Trzy lata później został wybrany rektorem AWF Katowice. Stanowisko to piastował dwie kadencje, do 1996 roku. Był otwarty na ludzi i na świat. Przez lata wykładał na uczelniach w wielu krajach globu, w tym w USA, Niemczech, Japonii, Brazylii, RPA, Rosji, Austrii, Szwajcarii, Finlandii czy Izraelu. Reprezentował Polskę w Światowej Radzie Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym, a także był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN.

Zasłużony dla miasta i kraju

Profesor Raczek był autorem kilkuset publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu książek. W swojej pracy skupiał się w szczególności na sprawności motorycznej dzieci i młodzieży. Za swoją działalność akademicką otrzymał wiele nagród ministra sportu, a w 1985 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dziesięć lat później – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wielką radość sprawiały profesorowi także raciborskie odznaczenia. W 2003 roku uhonorowano go medalem im. ks. Stefana Pieczki, a w 2007 otrzymał – jako pierwszy w historii – wyróżnienia Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jego zasługi dla nauki, sportu, ale i lokalny patriotyzm doceniły także władze miasta, nadając tytuł i medal Zasłużony dla Miasta Raciborza.

Raciborska alma mater

Szczególna więź łączyła profesora Joachima Raczka z raciborską uczelnią, której był współtwórcą, a później długoletnim wykładowcą. W 2002 roku objął stanowisko pierwszego rektora PWSZ w Raciborzu, której zajmował do 2007 roku. Z chęcią dzielił się swoim doświadczeniem, dzięki któremu nadał uczelni właściwy, kontynuowany do chwili obecnej, kierunek rozwoju. Potrafił zjednywać sobie innych ludzi i zarażać ich swoim optymizmem. Inspirował do działania. Był nie tylko spostrzegawczym obserwatorem rzeczywistości, lecz robił wszystko, aby zmieniać ją na lepsze.

Wojciech Kowalczyk
fot. PWSZ w Raciborzu