Program ograniczenia niskiej emisji w Wodzisławiu Śląskim

2
151
niska emisja Wodzisław Śląski

Prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca zapowiada sukcesywne wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę ok. 400 źródeł ciepła rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Założenia programu

232,58 Mg/rok to całkowita emisja pyłu PM10 wymagana do zredukowania do 2027 roku. Co za tym idzie, miasto będzie zmuszone do wymiany 3 876 źródeł ciepła. Liczba dzielona przez okres 10 lat daje 388 kotłów do wymiany rocznie. Liczba źródeł ciepła, które będą podlegać dofinansowaniu, będzie zależeć od liczby złożonych wniosków.
W ramach programu zostaną zwiększone dotacje dla mieszkańca do następujących kwot: maks. 7500 zł do kotła 5 klasy węglowego lub na biomasę oraz pompy ciepła c.o., maks. 8000 zł do kotła gazowego, maks. 4000 zł do OZE dla potrzeb c.w.u., maks. 6400 zł do podłączenia do sieci ciepłowniczej. Zwiększenie dotacji oraz obniżanie ich w kolejnych latach ma zachęcić mieszkańców do wymiany źródeł ciepła i przyspieszyć wykonanie programu.

Zwolnienia z podatku

Do końca 2020 roku mieszkańcy Wodzisławia Śl. mogą korzystać ze zwolnień z podatku od nieruchomości, w których przeprowadzono termomodernizację. Możliwe jest również zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła.

Termomodernizacje

W ostatnich latach prace termomodernizacyjne w Wodzisławiu prowadzone były np. w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, Żłobka Miejskiego oraz placówek oświatowych, np. Szkoły Podstawowej nr 3. W planach są kolejne, m. in. termomodernizacje wybranych budynków Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania te mają na celu walkę ze smogiem.

Kontrole palenisk

Straż Miejska prowadzi w Wodzisławiu wyrywkowe kontrole palenisk w różnych dzielnicach miasta. Od listopada strażnicy mogą wystawiać mandat za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa.

oprac. /kc/