Nowe punkty konsultacyjne WFOŚiGW

743
179

Coraz więcej osób zainteresowanych jest wsparciem w ramach programu „Czyste Powietrze”. Władze Funduszu zdecydowały o kolejnych punktach konsultacyjnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizując Program „Czyste powietrze”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego, zmaga się obecnie z obsługą bardzo dużej liczby klientów indywidualnych. Podjęto zatem decyzję o uruchomieniu biur Funduszu w Częstochowie i Bielsku-Białej, które realizować będą zadania z Programu „Czyste Powietrze”. Uroczyste otwarcie biur połączone było z akcją „100 drzew na 100-lecie niepodległości Polski”, w ramach której rozdawane były sadzonki drzew rodzimych gatunków.

Otwarcie biura w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 57 (budynek Regionalnego Funduszu Ekorozwoju) miało miejsce 12 października, zaś otwarcie biura w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 (budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście od ul. J. Korczaka) zaplanowano na 15 października. W uroczystym otwarciu biura w Bielsku-Białej wzięli udział m.in. poseł na sejm RP Grzegorz Puda, senator RP – Andrzej Kamiński, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Zarząd WFOŚiGW w Katowicach oraz Przemysław Drabek – członek Rady Nadzorczej Funduszu. Nie zabrakło również mieszkańców zainteresowanych Programem „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane Programem „Czyste Powietrze” biuro w Bielsku-Białej zaprasza w dni robocze w godzinach: 9.00-14.00.

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza również mieszkańców na spotkania informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

Przypomnijmy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski można składać od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Więcej informacji o programie na stronie internetowej WFOŚiGW: www.wfosigw.katowice.pl.

Krystyna Stanik
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.