Pietrowice Wielkie walczą ze smogiem

316
126
eko wystawa pietrowice wielkie

Mieszkańcy gminy Pietrowice Wielkie mogą składać wnioski o dofinansowanie do wymiany kotła. Wysokość dofinansowania do wymiany jednego kotła wynosi 4000 zł.

Wśród gmin realizujących Program Ograniczenia Niskiej Emisji przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest gmina Pietrowice Wielkie. W ramach PONE mieszkańcy gminy mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany kotła centralnego ogrzewania na kocioł piątej klasy.

– Wysokość dofinansowania do wymiany jednego kotła wynosi 4000 zł. Obecnie będziemy realizować VI etap Programu. Pierwsze cztery etapy odbywały się w latach 2012-2014, piaty etap odbywał się na przełomie 2017 i 2018 roku. W piątym etapie dofinansowanie otrzymało 50 mieszkańców, w szóstym etapie, który planujemy przeprowadzić do końca września tego roku, dofinansowanie uzyska 55 mieszkańców. W kolejnych latach planujemy zwiększać ilość mieszkańców objętych dofinansowaniem – wyjaśnia Beata Mludek, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

Gmina Pietrowice Wielkie otrzymała dofinansowania w formie dotacji do kwoty 110 000 zł z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu – Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – VI etap.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotła ma charakter ciągły. Wnioski są na bieżąco rozpatrywane i w miarę możliwości finansowych gminy realizowane.

/j/

Fot. Krystyna Stanik

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.