Tydzień Tolerancji w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie. Zauważ, zaakceptuj, zaprzyjaźnij się…

103
360

„Zależy nam, aby nasi uczniowie postrzegali niepełnosprawnych jako pełnowartościowych obywateli. Nie traktowali niepełnosprawności jako choroby. Młody człowiek, widząc talent, zaangażowanie i odwagę niepełnosprawnego rówieśnika, wyrasta w przekonaniu, że każdy na miarę swoich sił oraz możliwości jest wyjątkowy i cenny dla społeczeństwa.”

„Niepełnosprawność – zauważ, zaakceptuj, zaprzyjaźnij się” – pod takim hasłem w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie odbywał się już po raz trzeci Tydzień Tolerancji, obejmujący działania edukacyjno-wychowawcze budujące postawę otwartości, życzliwości i empatii wobec drugiego człowieka, niezależnie od jego wyglądu, możliwości, ale również poglądów, wyznania czy koloru skóry. – Każdy człowiek jest wartością samą w sobie. „Inny nie znaczy gorszy”, a wręcz przeciwnie, te różnice powodują, że nasze postrzeganie świata jest bardziej interesujące, wzbogaca to nasze relacje z ludźmi, powoduje, że widzimy świat z różnych perspektyw – podkreśla nauczycielka Bernadeta Kuder, główna inicjatorka Tygodnia Tolerancji.

Tydzień Tolerancji to również „tydzień integracji”

Podobnie jak w poprzednich latach w przedsięwzięcie zaangażowana była cała społeczność szkolna, co wynika również z założeń projektu, który integrując, ma uczyć tolerancji, zwłaszcza wobec niepełnosprawnych, ale nie tylko. Ubiegłoroczny Tydzień Tolerancji był połączony z międzynarodowym projektem edukacyjno-pomocowym „Gwiazdka dla Afryki”, realizowanym przez UNICEF. – Ze względu na specyfikę szkoły postanowiliśmy skupić się głównie na pojęciu niepełnosprawności. Od ponad 20 lat nasza szkoła prowadzi klasy integracyjne na różnych poziomach nauczania, począwszy od klasy pierwszej do obecnie klasy siódmej. Zawsze pojęcie tolerancji było priorytetem w naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Od wielu lat podejmujemy szereg działań propagujących integrację w szkole i poza nią, angażując w różnym stopniu w te działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Projekt Tydzień Tolerancji to wynik naszych wieloletnich doświadczeń w tym temacie, odpowiedź na występujące potrzeby społeczne. Zależało nam na stworzeniu projektu, który będzie miał jak największy zasięg, zaangażuje, ale też zwyczajnie zainteresuje sporo osób – tłumaczy pomysłodawczyni. – Tydzień Tolerancji staje się powoli umowną nazwą. Nasze działania rozpoczęliśmy w tym roku już 21 lutego zajęciami otwartymi w klasie integracyjnej dla przedszkolaków i ich rodziców. Jesteśmy świadomi, że łamanie barier nie dotyczy tylko integracji w środowisku szkolnym, ale wychodzenia naprzeciw potrzebom rodziców dzieci młodszych. Rozpoczęcie edukacji szkolnej jest zawsze trudnym momentem, więc poznanie nowego środowiska przez dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wydaje się być tym ważniejsze – dodaje Lucyna Weber, dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie.

Tydzień Tolerancji to szereg działań, które zakończył wielki finał w Miejskim Ośrodku Kultury. – Tak duże przedsięwzięcie nie udałoby się bez wsparcia wielu osób. Są to przede wszystkim nauczyciele z zespołu do spraw integracji działającego w naszej szkole. Jest to wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych, która swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem współtworzy projekt, ale również pozostali nauczyciele chętnie, czy to przez konkretne działania albo też samą postawą, tworzą klimat do wdrażania określonych pomysłów. Wiemy także, że bez wsparcia rodziców nasze działania wychowawcze nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, dlatego ważna jest współpraca z rodzicami. Od organizacji grupy wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez lekcje otwarte, szkolenia, warsztaty, jarmarki, dni otwarte staramy się wspólnie tworzyć klimat sprzyjający wychowaniu uczniów – wyjaśnia Bernadeta Kuder.

Niepełnosprawny nie znaczy gorszy

Celem projektu jest przede wszystkim edukacja młodego pokolenia prowadząca do zmiany mentalności społecznej. – Zależy nam, aby nasi uczniowie postrzegali niepełnosprawnych jako pełnowartościowych obywateli. Nie traktowali niepełnosprawności jako choroby. Młody człowiek, widząc talent, zaangażowanie i odwagę niepełnosprawnego rówieśnika, wyrasta w przekonaniu, że każdy, na miarę swoich sił oraz możliwości, jest wyjątkowy i cenny dla społeczeństwa. To jest główne założenie wszelkich naszych działań związanych z integracją. Próba uświadomienia, jak ważna jest obecność drugiego człowieka w naszym życiu, niezależnie od jego wyglądu, talentu, możliwości czy wreszcie wyznawanych przez niego poglądów, przekonań, upodobań, koloru skóry… – podkreślają nauczyciele zaangażowani w projekt. – Tak naprawdę, dyskryminacja nie jest problemem wynikającym z ograniczeń ludzi z dysfunkcjami, lecz postaw i nastawienia otoczenia. Niepełnosprawni często żyją obok nas, jakby na marginesie. Nie rozmawiamy o nich, nie dostrzegamy ich potrzeb, nie widzimy bogactwa ich osobowości, gdyż na wszelką odmienność reagujemy lękiem i odrzuceniem – argumentuje B. Kuder.

Talent ma każdy

W ramach Tygodnia Tolerancji odbył się w szkole miedzy innymi talent show „Mam talent”. Kilkudziesięciu uczniów zaprezentowało swoje umiejętności. – W tegorocznym konkursie mogliśmy podziwiać m.in. zdolnych wokalistów, tancerzy, gimnastyczki oraz zespoły muzyczne. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do swoich występów, dzięki którym dostarczyli publiczności niezapomnianych wrażeń – podkreślają nauczycielki zaangażowane w przygotowanie konkursu, Katarzyna Gilner i Justyna Synowiec.

Ponadto projekt radlińskiej szkoły obejmował: tematyczne zajęcia wychowawcze, warsztaty, spotkania, konkursy i zawody sportowe. – Uczniowie dzielili się swoimi umiejętnościami, niejednokrotnie odkrywali dopiero swój talent. Mieli też okazję docenić zdolności swojego kolegi czy koleżanki, ale też poznać swoje ograniczenia, np. na warsztatach sensorycznych. Zbudowaliśmy „Drzewo akceptacji” będące sygnałem dla nas, w jaki sposób w naszej szkole postrzegani są uczniowie niepełnosprawni. Przybliżyliśmy pojęcie autyzmu w ramach projektu „Oswoić kaktusa” – wylicza Bernadeta Kuder.

Podsumowanie tegorocznej edycji Tygodnia Tolerancji odbyło się pod koniec marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Celem przedsięwzięcia – jak podkreśla inicjatorka Bernadeta Kuder – było stworzenie możliwości uczniom i ich opiekunom zaprezentowania się na deskach prawdziwej sceny, dostrzeżenia w sobie, ale przede wszystkim w koledze, koleżance talentu, ciekawych możliwości, interesującej osobowości. Obok siebie występowały osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Radlińska Przystań”, laureaci szkolnego konkursu „Mam Talent”, uczniowie ze szkolnego koła teatralnego „GRA! MY!”, gimnastyczki ze szkoły gimnastyki sportowej czy zwyciężczyni powiatowego konkursu recytatorskiego. – Chcieliśmy pokazać społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom, ale również mieszkańcom Radlina, iż tolerancja to przede wszystkim wyraz osobistej postawy określającej relacje międzyludzkie, a jej podstawą jest głęboki szacunek wobec innych ludzi – wyjaśnia B. Kuder. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele radlińskiego magistratu, który także wspiera przedsięwzięcie. – Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się zachęcić inne szkoły w regionie do wspólnych działań w kierunku szerzenia tolerancji i otwartości – puentuje Lucyna Weber, dyrektor SSP nr 2.

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka”

W dobie komercjalizacji, rosnącej potęgi świata wirtualnego nad realnym czy wszechogarniających multimediów zbudowanie pozytywnej relacji z drugim człowiekiem staje się coraz większym wyzwaniem dla dorosłych a tym bardziej dla dzieci czy nastolatków. – Staramy się w szkole, ale i poza nią, stworzyć naszym uczniom jak najwięcej możliwości do otwierania się na świat i drugiego człowieka. Tydzień Tolerancji 2018 to kolejny krok do budowania pozytywnych więzi z wszystkimi naszymi wadami i zaletami, gdyż jak pisał ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu Sprawiedliwość: Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka / gdyby wszyscy byli silni jak konie / gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości / gdyby każdy miał to samo / nikt nikomu nie byłby potrzebny / Dziękuję Ci / że sprawiedliwość Twoja jest nierównością / to co mam i to czego nie mam / nawet to czego nie mam komu dać / zawsze jest komuś potrzebne – podsumowuje B. Kuder.

Fot. Justyna Faber

Zobacz również: Mam Talent 2018 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Krystyna Stanik