Powiat walczy o szpital

86
188
Sytuacja szpitala w Wodzisławiu i Rydultowach. Konferencja w Starostwie Powiatowym

Apele o wsparcie dla PPZOZ, starania o zwiększenie finansowania szpitala czy sprzeciw wobec przekwalifikowania karetki „S” – Starostwo Powiatowe, w miarę swoich możliwości i zgodnie z prawem, zamierza walczyć o lepszą przyszłość szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.

Służba zdrowia to priorytet

– Służba zdrowia jest dla nas priorytetem – mówi wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego, Grzegorz Kamiński. W sumie, pismem z 3 lipca br. starostwo zwróciło się z apelem o wsparcie PPZOZ do 36 adresatów, w tym – do Ministra Zdrowia, wojewody czy marszałka województwa, dyrektora NFZ, a także posłów oraz włodarzy miast i gmin. W odpowiedzi na apel, miasta Wodzisław Śląski oraz Rydułtowy, chcąc również przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej szpitala, umorzyły placówce podatek od nieruchomości – Wodzisław Śląski w kwocie prawie 240 tys. zł, a Rydułtowy – w kwocie ponad 250 tys. zł. Wójt Gminy Godów z kolei na rzecz szpitala przeznaczył kwotę 130 tys. zł, która wykorzystana zostanie na zakup sprzętu medycznego. Z włodarzami pozostałych miast i gmin, powiat prowadzi kolejne rozmowy.

Starostwo zaapelowało do dyrektora NFZ w sprawie zwiększenia finansowania PPZOZ. – Pismo dotyczyło obiecanego zwiększenia kwoty wyceny punktu rozliczeniowego dla szpitali z 52 na 54 zł (…), co bardzo mocno poprawiłoby finanse szpitala – wyjaśnia Grzegorz Kamiński. 24 sierpnia powiat apelował również do ministra o zapewnienie finansowania wszystkim poradniom, funkcjonującym na terenie obu placówek. Zwrócono także uwagę na konieczność zagwarantowania dodatkowych nakładów finansowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pielęgniarek, jakie weszły w życie 1 lipca. Niezmiennie, starostwo sprzeciwia się również przekwalifikowaniu karetki „S”, tj. z lekarzem na pokładzie, w Rydułtowach.

Karetki z lekarzem nie będzie?

– Stoimy na stanowisku, że jedna karetka „S”, ze względu na specyfikę regionu: największy powiat z największym zagęszczeniem ludności, obecność autostrady, linii kolejowej z komunikacją międzynarodową, bliskość kopalń czy zagrożenia powodziowe, to za mało – wyjaśnia wicestarosta. Jak wyjaśniał starosta Ireneusz Serwotka, jednocześnie Powiat Wodzisławski był zmuszony wprowadzić zmianę do statutu szpitala, uwzględniającą obecność w Rydułtowach wyłącznie karetki „P”. W przeciwnym razie, szpital utraciłby również karetkę, na której pokładzie znajdowaliby się wyłącznie ratownicy medyczni.

Starosta Ireneusz Serwotka o sytuacji PPZOZ w Wodzisławiu i Rydułtowach
– Jeżeli widzimy, że są braki, to będziemy o te braki występować, upominać się po to, żebyśmy my, pacjenci, mieli gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu wodzisławskiego – powiedział starosta Ireneusz Serwotka, zapewniając, że starostwo nadal będzie podejmować kolejne działania na rzecz poprawy sytuacji w PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.

Pokojowo o lepszą przyszłość

Władze powiatu chcą walczyć o poprawę sytuacji w PPZOZ, ale stosując wyłącznie pokojowe rozwiązania i budując grupę gotowych do pomocy osób. Stąd też, jak wyjaśniają, tak liczne prośby i apele. Jak tłumaczy starosta Ireneusz Serwotka, włączenie do działania parlamentarzystów czy włodarzy miast i gmin było poniekąd koniecznością, bo poprawa obecnej sytuacji powiatowej służby zdrowia nie leży wyłącznie w kompetencjach starostwa. – Myślę, że znajdziemy przyjaciół w trosce o wspólne dobro naszych szpitali – optymistycznie podsumował Ireneusz Serwotka.

O aktualnej sytuacji szpitala w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach rozmawiano 5 września, podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym.

Katarzyna Krentusz
Fot. Adrianna Sikorska