Wodzisław: II Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy

454
177
Trzy Wzgórza, Wodzisław: II Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy

Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

II Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy odbędą się 1 czerwca 2017 r. w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Wydarzenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania się w sytuacjach kryzysowych, a także zapoznanie młodzieży ze strukturami organizacyjnymi jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia i ratownictwa medycznego.

Dla wszystkich drużyn (zespołów ratowniczych) przewiduje się wykonanie ośmiu zadań praktycznych. Za przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór merytoryczny nad zadaniami ćwiczebnymi odpowiadają instruktorzy z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Manewry mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie przewiduje się tworzenia klasyfikacji zespołów, jak i przyznawania ocen po wykonanych zadaniach. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin II Powiatowych Manewrów Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są zamieszczone do pobrania na stronie internetowej I LO im.14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Kartę zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. [email protected] lub w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie do 24 maja 2017 r.

II Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy zostały objęte Patronatem Honorowym przez senatora Rzeczpospolitej Polskiej Adama Gawędę, Starostę Wodzisławskiego Ireneusza Serwotkę oraz Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecę.

publ. /k/
Na zdj. I Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy. Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.