Walczą o czyste powietrze

2
101

Powiat wodzisławski przeprowadza kolejne termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej.

 

Od 17 lat budynki jednostek podległych władzom powiatu wodzisławskiego przechodzą termomodernizację, choć wtedy jeszcze nie mówiono tak otwarcie o problematyce smogu jak dziś. Dotychczas na ten cel wydano blisko 21 milionów złotych. Realizacja zadań była w dużej mierze możliwa dzięki dotacjom uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (przeszło 5 mln złotych), udzielonym przez Fundusz niskooprocentowanym pożyczkom (przeszło 6,3 mln złotych, z czego prawie milion umorzono) czy funduszom europejskim.

31 marca zakończono prace przy termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Radlinie przy ul. Orkana. Budynek m.in. ocieplono oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Obecnie na modernizację źródeł ciepła czeka Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. Na te zadanie zarezerwowano ponad 3 mln złotych (z czego 2,6 mln pochodzi z unijnego budżetu). W ramach zaplanowanych prac zostanie zlikwidowana obecna kotłownia na rzecz kaskady czterech kotłów kondensacyjnych gazowych wraz z modułem kogeneracyjnym. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania obiekt sam będzie produkował część potrzebnej energii elektrycznej (moduł jest urządzeniem, które wytwarza zarówno ciepło, jak i energię elektryczną). Na budynkach zainstalowane zostaną ponadto kolektory słoneczne. Szacuje się, że modernizacja wpłynie na zmniejszenie zużycia energii o jedną piątą. Tym samym rocznie do atmosfery trafi o prawie 260 ton mniej substancji niepożądanych.

Termomodernizację przejdzie również budynek przy ulicy Wolności, w którym mieścił się ośrodek zdrowia, a gdzie obecnie powstają mieszkania chronione dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inwestycję wyceniono na prawie 644 tys. złotych. 60% kwoty stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. W budynku zostanie zmodernizowana kotłownia, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz stolarka okienna. Ocieplone zostaną ściany i dach. Zainstalowane zostaną również kolektory słoneczne, które za pomocą energii słonecznej służyć będą do podgrzewania wody. Dzięki modernizacji emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 116,38 t/rocznie, a pyłu zawieszonego PM10 – o prawie pół tony. Roczne zużycie energii w budynku spadnie o ponad 1626 Gj.

Dzięki tym inwestycjom, środowisko choć trochę odetchnie. Do atmosfery wydzielanych będzie mniej będzie mniej gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych, a i większy komfort cieplny odczują użytkownicy obiektów. Termomodernizacje budynków nie są jednak jedynymi działaniami podejmowanymi przez władze powiatu wodzisławskiego. Samorządowcy nie zapominają o edukacji młodego pokolenia poprzez realizację subregionalnej kampanii na rzecz walki z niską emisją pt. „Gmina z dobrą energią”.

/mh/

fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisłaiu Śląskim