Pomoc w opracowaniu strategii rozwoju dla przedsiębiorców z Opolszczyzny

3
64
kędzierzyn koźle
Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych realizuje projekt pt. „Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP” Projekt kierowany jest do 120 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego, które nie mają opracowanego planu lub strategii rozwoju. Doradcy pomogą przedsiębiorcom, a wskutek realizacji projektu firma będzie mieć opracowaną kompleksową strategię rozwoju, a także otrzyma profesjonalną pomoc w jej wdrożeniu.
Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać muszą stosować zarządzanie strategiczne wiążące się z zorganizowaniem sobie przyszłości i zaplanowaniem skutecznej strategii, aby zwiększyć konkurencyjność w długim okresie czasu. Misja, wizja i cel oraz plan rozwoju i pomoc w jego stworzeniu to założenie projektu realizowanego dzięki funduszom europejskim.
 
MN