Zamień stres na odwagę – demonstracyjne spotkanie Toastmasters w Wodzisławiu Śl.

1
56
Toastmasters Wodzisław Śląski

Są szczęśliwcy, którym z darem przemawiania dane było się urodzić. Tacy ludzie, występując nawet przed wielotysięczną publicznością, czują się jak ryba w wodzie. Jednak dla większości z nas, przemawianie do większego grona odbiorców wiąże się z paraliżującym stresem, kołataniem serca, niemożnością zebrania myśli, obawą przed popełnieniem błędu czy ośmieszeniem. Okazuje się jednak, że nawet najbardziej nieśmiałe osoby mają szansę stać się porywającym tłumy mówcą. Wszystko dzięki praktyce, która – jak wiadomo nie od dziś – czyni mistrza. Klub mówców Silesia Toastmasters pomaga w kształtowaniu i ćwiczeniu kompetencji, poprzez regularne ćwiczenia, które pomagają w klarownym przekazywaniu swoich myśli i potrzeb podczas przemawiania do większego grona ludzi. Dobrego mówcę charakteryzuje odpowiedni ton wypowiadanych słów, ich poprawność oraz ekspresja. Zwracamy uwagę również na kontakt wzrokowy z publicznością i gestykulację. W ubiegły piątek na pielęgnowanie tych wartościowych umiejętności mieli szanse również mieszkańcy Wodzisławia, dzięki Prezesowi Izby Gospodarczej, który był partnerem i inicjatorem spotkania zorganizowanego w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim.

Czym jest Toastmasters?
Toastmasters jest organizacją non-profit z prawie 100-letnią tradycją, posiadająca ponad 15,4 tys. klubów na świecie, w których ponad 332 tys. członków regularnie spotyka się i uczy w jaki sposób stawać się lepszym mówcą i naturalnym liderem. Celem każdego klubu jest nieustanny rozwój kompetencji jego członków, poprzez dzielenie się praktyczną wiedzą w miłej i przyjaznej atmosferze.
Spotkania kierowane są do ludzi, którzy chcą: nauczyć się zasad prawidłowego przemawiania przed mniejszą i większą publicznością; rozwijać umiejętności liderskie, w tym efektywną komunikację, organizację czasu, budowanie zespołu; poznać sposoby prezentowania własnych pomysłów i poglądów; dowiedzieć się jak budować poprawne wypowiedzi, przećwiczyć przekonywanie innych do swoich racji, nauczyć się jak utrzymywać prawidłową postawę, jak dobrze gestykulować  i skutecznie wykorzystywać mowę ciała, i własny głos;  rozwinąć umiejętności efektywnego słuchania oraz dawania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wykształcić umiejętność improwizacji.

Pierwsze spotkanie klubu w Wodzisławiu
Pierwsze, demonstracyjne spotkanie klubu Silesia Toastmasters w naszym regionie odbyło się 23 września o godzinie 18:30 w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. Główna oceniająca spotkania, Katarzyna Halama, powiedziała: „Ciekawość to cecha ludzi, którzy chcą się rozwijać”. Spotkania Silesia Toastmasters mają przede wszystkim umożliwić rozwój ludzi, którzy w nich uczestniczą. W ubiegły piątek, aula Zespołu Szkół Zawodowych była wypełniona ludźmi zainteresowanymi tego typu projektem – co dowodzi, iż potencjał rozwoju istnieje i należy go jedynie dobrze wykorzystać. Spotkanie Silesia Toastmasters miało charakter pokazowy. Obecni na wydarzeniu mieszkańcy Wodzisławia mięli okazje wysłuchać trzech przemówień, ocenić je oraz zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje klub mówców i liderów. W demonstracji wziął udział Krzysztof Dybiec, który opowiedział o swoim CV i zwyciężył głosowanie na najlepsze przemówienie. Inicjator wydarzenia podkreślił, że spotkania klubu Silesia Toastmasters w Wodzisławiu to szansa przede wszystkim dla młodzieży, która ma szansę na doskonalenie umiejętności oratorskich oraz przywódczych, dzięki czemu zwiększy swoją szansę na rynku pracy.

Oprócz doskonalenia warsztatu dobrego mówcy, spotkania Silesia Toastmasters umożliwiają również: doskonalenie zdolności przywódczych; nawiązywanie kontaktów, w tym biznesowych; wyjazdy na szkolenia, treningi i konferencje (również zagraniczne); przygotowanie do  oceniania i rzeczowej krytyki; doskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań czy też uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Stworzenie oddziału Silesia Toastmasters w Wodzisławiu Śląskim zależne jest od ilości osób, które będą chciały zapisać się do klubu mówców i liderów.
 

Dominika Rudzka

fot. Justyna Koniszewska