Wodzisław: Miasto przekaże 2 mln złotych na remont Górniczej i Kokoszyckiej

2
25

Decyzja Rady Miejskiej o przekazaniu z przyszłorocznego budżetu pomocy finansowej na remont Górniczej i Kokoszyckiej pozwoli Starostwu Powiatowemu na przedsięwzięcie kroków zmierzających do uzyskania dotacji na przebudowę dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wcześniej, władze miasta i władze powiatu współpracowały już ze sobą przy niedawno zakończonej przebudowie powiatowej ul. Radlińskiej.

Plany związane z Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych ma również sam Wodzisław Śląski. W przyszłym roku władze chcą zgłosić do niego ulicę Matuszczyka, będącą jedną z głównych nitek komunikacyjnych w mieście.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, już wcześniej udało się, w ramach budowy drogi zbiorczej, wyremontować wiadukty i ich nawierzchnię. Po przebudowie jest też skrzyżowanie z ulicą Radlińską, gdzie powstało rondo. Remontu wymagają jeszcze odcinki pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Pszowską i wiaduktami oraz od wiaduktów do ronda Nowomiejskiego.

/k/
Fot. UM Wodzisław Śl.