Rydułtowy chcą pobić rekord odwiedzin Parku Sensorycznego ROSA

1
24
Rydułtowy: Bicie rekordu odwiedzin Parku Sensorycznego ROSA

W Parku Sensorycznym ROSA na bocznych ścianach dwóch wanien z roślinami (zwanych także donicami albo sarkofagami) zamontowane są niepozorne czarne kopułki. To specjalne czujniki, które służą do pomiaru ilości osób odwiedzających park.

Każde przejście w miejscu czujników jest ewidencjonowane. Do 5 września planowane jest bicie rekordu odwiedzin rydułtowskiego parku. Aby przyłączyć się do bijących rekord, wystarczy przejść pomiędzy opisanymi wyżej czujnikami. Do ustanowienia nowego rekordu brakuje 5 tysięcy wejść!

/k/